1 Ve zkratce

Jedna hra (věk) trvá necelých 6 týdnů (přesně 39 dní a 9 hodin). Proto vám stačí hrát zhruba každé dva dny. Účelem hry je, kromě pobavení, být co nejvýše v žebříčku zemí.

Tento Help slouží jako dokumentace hry. Co v něm není uvedeno je považováno za neveřejné info. Pokud se vám zdá nějaká informace v Helpu uvedena chybně, napište o tom na fórum Dotazy nebo kontaktujte vedoucího informačního týmu.

Systém menu je naprogramován tak, že v levé liště máte hlavní nabídku, která obsahuje podnabídky (podmenu).1.1 Zápisník

Jedná se o váš soukromý zápisník, do kterého si můžete zapisovat různé věci. Jednoduše si založíte listy, do kterých vpisujete své poznámky od seznamu vašich přátel/nepřátel, přes vtipy, nápady, agresi na vás či alianci, vhodné cíle na útoky apod. Blok je pro hráče trvalý a nikdy se nemaže.1.2 Pracovna

První stránka hry, kterou po přihlášení vidíte. Jsou zde základní informace o vaší zemi a aktuální informace o světě Webgame.

Kola - 1 kolo představuje časové období ve vaší zemi. Nové kolo přibude vždy každých 15 minut. Za každé kolo země produkuje zboží a navíc můžete dát příkaz k vykonání nějaké akce:

Celkem můžete získat za den 96 kol. Maximálně můžete mít uloženo 140 kol ke hraní. Pokud máte už tento počet naplněný, dalších 200 kol se ukládá do dočasně nepřístupných kol (aby se zabránilo odehrávání všech 340 kol najednou). Po spotřebování kol ke hraní se do nich postupně převádějí i nepřístupná kola. S každým novým kolem, které obdržíte, se převedou 2 nepřístupná kola do hratelných (tím si můžete našetřit až 340 kol, ale odehrát najednou jen 140). Pokud máte 140+200 kol a má vám přijít kolo další, tak tzv. propadne (nemá se kam uložit, oba "zásobníky" kol jsou plné).


Parametry hry - Zde najdete základní údaje o právě probíhajícím věku.

Seznam administrátorů - Zde vidíte seznam lidí, kteří mají chod hry na starost.

Vývoj WG - Zde najdete plánované novinky ve vývoji, ale i starší již naprogramované změny.

WG Aukce - Jedná se o systém, který hráčům umožňuje vydražit si čísla zemí pro následující věk - a to od 31 do 99999. Hráči, kteří čísla vydraží, je budou moci následující věk použít při zakládání země. Po ukončení Aukce budou všichni výherci infomováný poštou - od té doby budou moci se svým číslem dále nakládat: darovat jinému hráči nebo prodat jinému hráči. Dražba čísel probíhá za kredity z WG Plus, které jsou v okamžiku příhozu odečteny z účtu a vráceny v případě přehození jiným hráčem. Vyvolávací cena všech dražených čísel je 10 kreditů. Zde naleznete podrobná pravidla a systém fungování aukce.

WG Plus - Lze snadno a rychle zjistit svůj stav kreditů, aktivovaných výhod. Umožňuje zakoupit jakékoliv výhody bez ohledu na typ účtu. Proto i normální hráč si může aktivovat například 4 země apod. nebo GOLD hráč jakoukoliv výhodu z účtu PLATINUM. Zde je popsáno, jakým způsobem lze získat kredity.

Nastavení účtu - V tomto podmenu provádíte důležité změny jako změnu hesla, rušení vaší země, nastavení profilu hráče apod.1.3 Vláda

Revoluce - Revoluce umožní změnit státní zřízení. Každé státní zřízení má své výhody a nevýhody, které ovlivňují produkci, vojenskou sílu a další parametry vaší země. Každý hráč začíná v Anarchii při prvním přihlášení do hry v novém věku.

Utopie a Robokracie - Zde vidíte, jak se přibližujete ke speciálním vládám - Utopii a Robokracii (na ně je potřeba splnit určité podmínky).

Rozvojová země - Pokud je vaše země slabá, může se prohlásit za rozvojovou. Získá tím výhody, které by jí mohly pomoci dostat se nahoru. Zároveň si zde Gold / Platinum hráči mohou půjčovat peníze na prosperitu země.1.4 Archiv

Zde se zobrazuje, co se ve vaší zemi událo. Jsou zde oznámení o všech vojenských útocích na vás (to symbolizuje červený vykřičník v horní liště), o pomoci spojencům (označeno zeleným vykřičníkem) a o operacích rozvědky na vás provedených (označeno žlutým vykřičníkem).1.5 Detaily

Zde vidíte podrobný přehled všeho ve vaší zemi - budovy, technologie, vojenské jednotky, rakety, produkci a spotřebu, odehraná kola atd. Můžete se také podívat na detaily členů vaší aliance (pokud to oni dovolí) a zjistit tak, jakým způsobem hrají ostatní a jak dobře se jim vede. Stejně tak zde vidíte detaily parťáka. Poslední volbou jsou detaily vaší prestiže.1.6 Budovy

Budovy jsou velice důležité - to ony pro vás produkují peníze, zboží, vojenské jednotky a umožňují vám rozvíjet se.

Stavět a kolonizovat - Abyste měli kde stavět budovy, potřebujete nezastavěné území. To se dá získat zpočátku kolonizováním a později vojenskými útoky. Pro kolonizování stačí zadat, kolik kol chcete kolonizovat, a poté můžete stavět (stavba a kolonizování stojí kola).

Bourat budovy - Někdy se stane, že některé budovy už nepotřebujete. V menu Bourat budovy je můžete zničit. Také můžete opustit území, pokud se bojíte, že ho například neubráníte. S menším územím totiž máte vyšší vojenskou sílu, sílu rozvědky a jste celkově méně lákavý cíl.1.7 Technologie

Zlepšují vám produkci (hospodářské technologie), nebo vám posílí nějakou vojenskou oblast (vojenské technologie). Technologie mohou vyprodukovat budovy Laboratoře, můžete je získat útokem, rozvědkou nebo je koupit na Světovém trhu.

Pokud máte nějaké laboratoře, nastavíte si, které body technologií vyrábět v menu Technologie - Výzkum a vývoj. Každé kolo vám potom laboratoře produkují nové body technologií v takovém složení, jaké jste si nastavil.

Za technologie také můžete koupit pokroky, které vám zlepšují některé herní vlastnosti (útok, obranu, ztráty, spokojenost, maximum produkce) či umožňují něco speciálního.

Zároveň v tomto menu vidíte, jakou máte šanci na objev mimozemské civilizace.1.8 Světový trh

Ceny zde určují sami hráči svými nabídkami. Koupit lze všechno včetně vojenských jednotek (kromě agentů a raket) a technologií. Nevýhodou Světového trhu je, že musíte počkat, než vaše zboží někdo koupí. Na Světovém trhu nemohou operovat země, které se nacházejí v protekci (tzn. země, které neodehrály více jak 100 kol).

Země #0 - Cílem je rozvinout ekonomiku WG - v tom smyslu, že se nebude jídlo, energie a další komodity brát odněkud ze vzduchu, ale právě od země #0. Reálně obchoduje s hráči, nakupuje jídlo a energii na Světovém trhu pro expresní dodávky, půjčuje peníze a vykupuje jednotky při nedostatku peněz pro odehrání kola. Také je určitě zajímavé sledovat obchodování ve hře a celkové obraty na WG. Aktuální stav naleznete Zde.

V tomto menu najdete také přehled embarg uvalených na země.1.9 Domácí trh

Na Domácím trhu můžete nakupovat jídlo, energii, vojenské jednotky (kapacita trhu je ale omezená a pokud nějakou komoditu hodně nakupujete, její cena roste) a také je prodávat. Rozdíl mezi Světovým a Domácím trhem je ten, že prodej na Domácím se příliš nevyplatí (ceny na Světovém trhu bývají výhodnější). Jedinou výhodou prodeje na Domácím trhu je, že zde dostanete peníze ihned a můžete s nimi okamžitě operovat. Pouze na Domácím trhu je možné nakupovat a prodávat agenty (pokud země opustila protekci).1.10 Válka

Vojenské výboje jsou důležité hlavně pro rozšíření vaší země na úkor jiných a pro získávání zkušeností armády i generálů. Důležité jsou nejen dobyvačné útoky, které nepříteli seberou území, ale i další podobné útoky - loupeživé (hlavně berou zboží) a vyhlazovací (ničení země nepřítele). Všechny tyto útoky mají společné to, že v nich pomáhají jednotky spojenců. Také se jim říká normální.

Dalším typem útoků jsou útoky taktické. Ty slouží k oslabení nepřítele a často předchází normálním útokům. V nich bojuje vždy jen jeden druh jednotky proti jinému druhu a nepomáhají v něm spojenci.

Útok je úspěšný, pokud je útočná síla vašich jednotek (včetně bonusů a u normálních útoků včetně adekvátní síly spojenců) vyšší než obranná síla nepřítele.

K provedení útoku potřebujete volná kola, zapsat číslo cílové země a počet poslaných jednotek. O výsledku útoku - ziscích a ztrátách - se hned dozvíte. Vojenské útoky trvají 2 kola, případně 4 kola (totální útoky).

Bonusy k síle armády:
Vyšší sílu vám zajistí technologie síla zbraní a hodně vojenských základen. Je také ovlivněna spokojeností obyvatel, vynalezenými pokroky, zkušeností armády, připraveností armády, vládou a generály.

Posledními nabídkami v tomto menu jsou Generálové a Spojenci. V menu {Válka} → {Generálové} vidíte vaše získané generály, které lze zapínat do útoku či obrany. Menu {Válka} → {Spojenci} obsahuje údaje o příspěvcích spojeneckých armád k té vaší.1.11 Rakety

Raketa je zákeřná a mocná zbraň. Konvenční raketa slouží pro dočasné oslabení armády. Často je proto použita na silnějšího nepřítele, u kterého se chcete ujistit, že váš útok bude úspěšný.

Použít biocidní, EMP nebo dokonce nukleární raketu je velice riskantní, neboť její použití bude nepřítel téměř jistě opětovat.

Výroba raket - každé kolo vyprodukujete určitý počet bodů na raketu. Tento počet bodů lze zvýšit pomocí technologií vývoj raket a také vojenskými základnami.

Obrana proti raketám - Nikdy není stoprocentní šance, že raketa zasáhne svůj cíl. Může být zničena nepřátelským protiraketovým deštníkem. Nepřátelský protiraketový deštník (též SDI) je tím lepší, čím více má nepřítel technologií Protiraketová obrana a Vojenských základen. Její maximum je též vyšší s pokroky.1.12 Rozvědka

Operace - Ne vše jde udělat hrubou silou. Operace provádějí agenti (koupíte je na Domácím trhu). Úspěch akce závisí na poměru agentů k rozloze ve vaší a nepřítelově zemi. Ale i když máte velkou převahu, nikdy není úspěch předem jistý. Dost ho ovlivňuje také nebezpečnost zvolené operace.

Existují 3 základní typy operací (tyto typy se pak ještě dále dělí):

Naše zprávy - Zde se ukládají výsledky špionážních operacích provedených v poslední době (poslední tři dny), můžeme si je zde prohlížet a posílat je jiným zemím.

Zprávy spojenců - Jsou zde informace o cizích zemích, které zase někdo poslal nám, informace získané našimi aliančními spolubojovníky a dále také infiltrace našich paktářů.1.13 Dotace

Dotace - Pokud máte přebytečná kola, můžete dotovat některou část ekonomiky a zlepšit tím produkci. Také můžete zvýšit např. spokojenost nebo rychle znovu připravit armádu.

Některá zřízení (Diktatura) nemohou dotovat všechna odvětví, protože jsou zaměřena především vojensky. Obecně se vyplatí dotovat to, co produkujete ve velkém množství. Ve válce je možnost dotací výrazně omezena (můžete dotovat pouze rakety, spokojenost, připravenost, zkušenosti armády a generála).

Továrny - Rozdělíte zde, kolik procent továren má vyrábět jaký druh jednotek.

Mechy (bojové roboty) můžete vyrábět (stejně jako kupovat na Domácím trhu), až když vynaleznete postup jejich výroby (pokrok Produkce mechů).

Hospodářská pomoc - Umožňuje vám za určitých podmínek odeslat část svých jednotek a zboží např. slabému členovi aliance.

Humanitární pomoc - Umožňuje vám za určitých podmínek odeslat část svého zboží slabým rozvojovým zemím a navýšit tak jednorázově spokojenost vaší země.1.14 Fóra

Na všech fórech platí jistá pravidla. Ty se můžete dočíst na násťenkách fór a též v pravidlech hry.

Alianční - Slouží alianci pro domlouvání se na útocích, ale stejně tak i k obyčejnému volnému "pokecu". Přístup na něj mají jen členové aliance a nikdo jiný.

Veřejná - Veřejných fór je hned několik a už jejich názvy napovídají, k čemu slouží. Číst a psát na ně může každý.

Speciální - Jedná se o fórum pro hlášení chyb (chybové), fórum věnované dotazům ohledně hry (dotazové) a fórum strategické, které se věnuje dotazům ohledně herních taktik a strategií.1.15 Spojenectví

Spojenci - Spojenectví můžete uzavřít s kteroukoliv jinou zemí (i mimo alianci). Jednoduše pošlete nabídku na určitý typ spojenectví a pokud ji protistrana přijme, začne spojenectví fungovat. Potom vám spojencova země pomáhá částí své armády v boji a vy pomáháte zase jemu. Jsou tři druhy spojenectví (obranné, útočné a špionážní) a od každého můžete mít nejvýše 2 (výjimku tvoří vlády Diktatura, Komunismus, Utopie). Spojenectví lze kdykoliv zrušit a uzavřít s někým jiným. V menu {Válka} → {Spojenci} vidíte přehled příspěvků, které vám dávají spojenci.

Výjimkou v maximálním počtu spojenectví jsou země s vládou Komunismus (3 špionážní), Diktatura (3 útočná) a Utopie (3 obranná).

Spojenectví v alianci - Zde vidíte, jaký člen má s kým spojenectví. To vám může pomoci, zejména pokud chcete nabídnout spojenectví členovi aliance. Jednoduše se podíváte, kdo spojenectví může přijmout a kdo ne. Tím urychlíte získání vašeho nového spojenectví.

Parťáci - Přes toto menu se dostanete do země parťáka (pokud nějakého máte).

Kamarádi - Každý hráč si může vytvořit krátký seznam kamarádů. Bude tak vědět, jestli si jeho kamarád založil zem, v jaké alianci hraje, jestli je on/off apod. Seznam kamarádů se přenáší i do dalších věků (není třeba jej každý věk obnovovat). Obyčejný hráč může mít 15 kamarádů, Silver a Gold hráč 100 kamarádů a Platinum hráč až 150 kamarádů.

Watch/Black list - Sledovací a černý seznam lidí pro sledování a evidenci zemí, které vám například uškodili. Vznikl z potřeby hráčů, kteří pro výše uvedené důvody používali seznam kamarádů. Kapacita těchto seznamů je shodná s kapacitou seznamu kamarádů.1.16 Aliance

Aliance je seskupení zemí. Být členem nějaké aliance je zajímavá a výhodná věc. Se svými spolubojovníky si radíte, pokecáte, vzájemně si pomáháte a společně podnikáte útoky na nepřítele nebo i pořádáte války s konkurenčními aliancemi. Hra bez aliance nebývá zpravidla tolik zábavná.

Pro přijetí do aliance musíte nejdříve zažádat o přijetí (menu {Aliance} → {Přehled}) u určité aliance - seznam aliancí zjistíte v menu {Žebříček} → {Aliance}. V alianci může být maximálně 10 členů.

Smlouvy - Zde vidíte, jaké smlouvy má vaše aliance s jinými.

War view - V tomto menu se nalézá přehled armád členů vaší aliance včetně hodnot obrany a útoku s pomocí spojenců (zobrazuje se zde konečná síla armády po započítání příspěvků od spojenců). Přístup na tuto stránku vám může zakázat předseda nebo zástupce aliance.

Bezalianční - Zde najdete seznam bezaliančních zemí, které odehrály méně než 300 kol (ti, kteří odehráli více asi nemají zájem být v alianci). Pokud tedy sháníte členy do aliance, můžete jim napsat poštu a požádat je o vstup do té vaší.1.17 Konflikty

Zde jsou přehledně vidět všechny vojenské a raketové útoky, které se udály ve hře Webgame, a jejich výsledek. Lze je vyhledávat podle rozličných požadavků - konflikty jen jedné země, aliance, jen určitý čas útoku atd.1.18 Najít

Najít zem - Pomocí tohoto menu můžete najít danou zemi. Vyhledávat můžete dle čísla země nebo hráče či dle jména země nebo hráče.

Najít alianci - Funguje stejně jako hledání zemí, jen hledáte aliance dle jejich názvu nebo zkratky (tagu).1.19 Žebříček

Země - V žebříčku vidíte, jak si která země vede. Nejdůležitější hledisko je prestiž země. Je to součet bohatství, jaké země má, a hlavně její vojenské síly. Důležitý faktor je i rozloha země.

Aliance - Funguje stejně jako žebříček zemí, jen je to součet prestiží všech zemí v alianci.

Statistiky - Jsou to maximální a průměrné hodnoty některých vlastností zemí (např. prestiž, rozloha, atd). Do statistik se nezapočítávají země, které neopustily protekci.

Rekordy - Zde vidíte 10 nejlepších zemí hry v určitém odvětví (např. v produkci vojáků, peněz, technologií apod.) Do rekordů se nezapočítávají země, které neopustily protekci.

TOP medaile - 10 nejvyšších hodnot jednotlivých medailí, které byly hráči dosaženy.

Nej-hráči - Je to historický žebříček zemí. Na konci každého věku dostane země za své umístění v žebříčku určitý počet bodů a dle těch pak získá postavení v historickém žebříčku.

Nej-aliance - Je to historický žebříček aliancí. Hodnotí se umístění aliancí v TOP40 s různě odstupňovanými body. Na konci každého věku dostane aliance za své umístění v žebříčku určitý počet bodů a dle těch pak získá postavení v historickém žebříčku.