9 Trhy a obchodování

9.1 Domácí trh

Zboží Základní cena [$]
Jídlo [t] 25
Energie [MWh] 25
Voják 115
Tank 670
Bunkr 500
Stíhačka 470
Mech 350
Agent 5000


9.2 Světový trh

Na Světovém trhu můžete nakoupit, kromě jednotek dostupných na Domácím trhu (vyjma agentů, ty můžete kupovat jen na Domácím trhu), také technologie. Každá země, která není v protekci, může poslat zvolený počet zboží za zvolenou cenu. První se prodává nejlevnější zboží toho druhu, ostatní čekají na prodej ve frontě podle ceny. Pokud je cena shodná, přednost má dříve přijmuté zboží.

Pohyb cen jednotek, technologií i zboží za celý den (i za celý věk) můžete sledovat na grafech.

Pravidla prodeje a nákupu na Světovém trhu:



9.3 Země #0

Protože prodávání na Světovém trhu může trvat poněkud déle (v závislosti na denní době či části věku), vystupuje ve hře tzv. Země #0, která za specifických podmínek zboží z trhu automaticky vykupuje.

Pokud bylo vaše zboží koupeno díky Zemi #0, jeho prodej se vám nezobrazí v archivu.

Země #0 vykupuje také suroviny a jednotky vždy, když jsou prodány na Domácím trhu, nebo když hráči v zemi dojdou peníze na provoz země. Takto koupené komodity pak pošle na Světový trh.

Přesnější pravidla automatického vykupování zboží nejsou veřejná.



9.4 Embargo

Pokud je na zemi uvaleno embargo, má srážku 15 % ze zboží koupeného nebo poslaného na Světový trh. Domácí trh ovlivněn není. O embargu rozhodují hlasováním jen země OSN s pokrokem Mezinárodní spolupráce. Pokud uděláte revoluci a tím zničíte pokrok Mezinárodní spolupráce, nebudete už moci o embargu hlasovat. Když však opět tento pokrok vynaleznete, budete mít zpátky embargo body, které jste měli před jeho zničením. Embargem může být postihnuta každá země, která je méně prestižní, než ta hlasující. Země pod embargem jsou označeny tzv. kartičkou. Země mající 5 embarg získá kartičku Hospodářská velmoc. Mimoto si daná země může nastavit, zda ji chce mít zobrazenou.

Získávání hlasů:

Jak často hlas země s pokrokem Mezinárodní spolupráce dostává, závisí výrazně na její aktuální prestiži. Zobrazuje se odhad, kdy země získá další embargo hlas, bývá to 300-4000 kol.

Hlasování pro embargo:

Země, která má hlasy, může hlasovat o jakékoliv méně prestižní zemi. Země může hlasovat PRO nebo PROTI uvalení embarga. Hlas PRO embargo spotřebuje 1 embargo-bod, hlas PROTI 2 embargo-body. O jedné zemi může rozhodovat libovolný počet členů OSN. (Jejich hlasy se sčítají a obě strany se mohou dlouho přebíjet).

Embargo platí, pokud je počet hlasů PRO větší, než počet hlasů PROTI a automatických hlasů postižené země. Postižená země má automaticky 1 hlas proti, a za každých odehraných 100 kol od začátku embarga další automatický 1 hlas (automatické se nepíšou v přehledu hlasů). Embargo skončí odehráním daného počtu kol.

Na nejjednodušší embargo tedy stačí 2 PRO : 0 PROTI. Svůj hlas může země kdykoliv stáhnout, protože se například rozhodla jinak na základě vyjednávání. Hlas je zrušen, nestojí to žádné další embargo-body a může to zapříčinit konec embarga.