5 Vlády

Typ vlády (neboli státní zřízení) rozhodujícím způsobem ovlivňuje hospodářskou produkci země, vojenskou sílu, spokojenost a mnohé další parametry. Na typu vlády záleží způsob jakým budete hrát, co budete produkovat, a jak budete platní v alianci.

5.1 O vládách

 

Každé zemi vládne nějaká vláda (ve hře jich je 10 typů). Zvláštností je Anarchie, v které každá nová země začíná a většinou v ní zůstává jen první dny věku. Další nestandardní vládou je Utopie, kterou můžete mít až po splnění jistých podmínek. Stejně tak Robokracie je zvláštní státní zřízení, na které je třeba něco splnit. Z toho vyplývá, že typ vlády není trvalý a lze jej změnit kdykoliv revolucí.

 

Demokracie

Demokracie má výhodu ve spokojeném obyvatelstvu a možnosti velkého efektu technologií (to se projeví, až když technologií máte hodně), což je dobré v pokročilé části hry hlavně pro producenta peněz. Nehodí se příliš na začátek věku a na rozsáhlé války.

Republika

Státní zřízení s vyspělou ekonomikou, která umožňuje efektivní produkci továren, a navíc peněz z měst a obchodních zón. Ve válčení nevyniká.

Technokracie

Má vysokou produkci technologií a velký efekt technologií. Také má nižší cenu pokroků (nepočítá se prestiž a technologické pokroky). Na jinou produkci se příliš nehodí a ve válkách je nejslabší, pokud nemá výraznou technologickou převahu.

Komunismus

Je orientován na produkci vojenských jednotek a energie. Nevýhodou je trochu dražší výroba mechů, nízká spokojenost a malá produkce peněz. Komunistické země mají ale nejlepší špionážní sítě, a tak se živí loupeživými akcemi rozvědky.

Diktatura

Nejlepší bojové zřízení hry, je nedocenitelné pro agresivní výboje, ale zpomaluje růst ekonomiky. Každopádně jsou diktatury vojenskou oporou aliancí a jsou nejlepší v dobývání rozlehlých území.

Fundamentalismus

Skvělý začátek věku: Díky bonusům dokáže rychle vytvořit zástupy obětavých vojáků. Fundametalismus je také silný v teroristických operacích. Technický pokrok ale vázne a s ním i další produkce.

Anarchie

Jako anarchie každá země ve WebGame začíná. Má bonus do kolonizování a nižší spotřeby energie budovami, a proto je na první dny věku výhodná. Hlavní nevýhoda je nízká vojenská produkce a síla armády v útoku.

Feudalismus

Pracovní nasazení je poměrně vysoké a tím země produkuje od všeho trochu. Ale zřízení není dobré ve specializaci na jedno odvětví, což může být příčinou nízké efektivity produkce. Pro slabé země je nedocenitelné to, že není oblíbeným cílem útoků, kvůli nižším ziskům zboží a území.

Utopie

Vysoké pracovní nasazení a žádná korupce znamenají velkou produkci všech druhů zboží. Lidé jsou šťastní a nenechávají se zatáhnout do válek. Lidé jsou na Utopii připraveni až po dlouhé době a to tím rychleji, čím spokojenější jsou.

Robokracie

Vysoká produktivita zvláště továren, ale také elektráren a laboratoří. Roboti nejedí jídlo, ale spotřebovávají obrovské množství energie. Robokracii lze ale nejdříve udělat až 25. den věku. Předpokladem toho je, že ve společnosti žije hodně umělých lidí - androidů. Těch je tím více, čím blíže konci věku jste a čím více technologií máte. Robokracie vzhledem ke společnosti složené výhradně z robotů nemůže mít společenské pokroky. Jedinou výjímkou jsou Bezpečnostní senzory, které lze vynaleznout.


5.2 Tabulka silných a slabých stránek

Následující tabulka ukazuje orientační ohodnocení jednotlivých vlastností vlád podle jejich přesných bonusů, které jsou uvedeny až v další tabulce:
Od nejhorší vlastnosti až po nejlepší : - - , - , nic, + , + +, + + +
"x" u Utopie a Robokracie znázorňuje, že tyto vlastnosti nelze hodnotit.


Vláda Dem. Rep. Tech. Anar. Feud. Kom. Dikt. Fund. Utop. Robo.
Produkce + + + 0 + - -- -- ++ +
Vojenská produkce 0 + 0 -- + + + + ++ +++
Síla armády + - - - 0 0 ++ + - +
Rozvědka - - 0 0 0 ++ + + 0 +
Spokojenost ++ + + + - - ++ ++ x
Začátek v. - - + + + + + ++ x x
Střed věku + + + 0 + + + 0 ++ x
Konec věku ++ +   - - 0 - -- ++ ++

 


5.3 Bonusy a postihy vlád

V této tabulce vidíte podrobný popis bonusů k určitým vládám.


  Demokracie Republika Anarchie Feudalismus
Produkce Rozsáhlé země nemají takový problém se spokojeností +20% produkce továren
+20% produkce peněz
+20% více prozkoumá
+20% jídla z vesnic
Mnohem nižší spotřeba energie budovami
Revoluce z anarchie nic nezničí (ztratíte pouze společenské pokroky)
Rychleji se přibližuje Utopii
-25% produkce továren
Velká nespokojenost pokud je země rozsáhlá.
+20% produkce vesnic
Pokud je produkčních budov jednoho druhu (továren, kasáren, farem, laboratoří nebo elektráren) do 20% rozlohy, mají +15% produkce. Tento bonus postupně klesá až na -5% při plném zastavění území jedním druhem budov.
Technologie +10% zvýhodnění maximálního efektu hospodářských technologií
+10% zvýhodnění maximálního efektu vojenských technologií
    1 bod hospodářských technologií má efekt jako 1,5 bodu
Maximum efektu hospodářských technologií je o 10% nižší
Válčení -20% obrana proti agentům
Nemůže vyrábět biocidní rakety
-10% síla útoku
-20% obrana proti agentům

Nemůže vyrábět biocidní rakety
Může mít pokrok Fašismus
Při obraně proti normalním útokům se každých 100 obyvatel brání jako 1 voják
Pokud má země více než 1,2M prestiže, má v obraně vůči agresorovi automaticky tuhý odpor.
Bez pokroku Ochranné a obchodní organizace nemůže útočit. I s ním má -20% útok.
Ostatní země mají při úspěšné agresi -20% zisky země a zboží
Alianční bonus
+1% maximálního efektu hospodářských technologií
+1% zisky z daní
+2 budovy za kolo
+1% výroba jednotek (vojáků i techniky)
Efekt zábavních
středisek
Vysoký
Střední
Střední
Střední
Nechuť k válčení
Velká
Střední
Velká
Střední

 

  Komunismus Diktatura Fundamentalismus
Produkce +15% produkce továren
+10% produkce kasáren
+20% produkce energie

Rychlejší přibližování k utopii
-25% produkce peněz
výroba mechů stojí 25 dílů jednotek
+10% produkce kasáren
-20 % produkce technologií
Nemůže dotovat produkci technologií a peněz
+20% produkce kasáren
Paušálně +0,8MWh energie na Elektrárnu (na tento bonus nemají vliv technologie)
-20% cena vojáků na domácím trhu
-25% produkce technologií
Technologie     +50% zvýhodnění od vojenských základen (kromě výzkumu vesmíru)
Vesmír prozkoumává o něco rychleji než ostatní zřízení
-25% maximální zvýhodnění od technologií
Válčení -40% cena agentů
Může mít 3 špionážní spojence

O polovinu větší produkce raket
+10% síla armády v útoku i v obraně
Může mít 3 útočné spojence
+20% síla agentů v obraně
může mít pokrok Fašismus
-1 nebezpečnost sabotážních teroristických útoků
-25% žoldy všech jednotek a agentů
může mít pokrok Svatá Válka

Alianční bonus
+3% síla rozvědky
+1% síla armády
-3% žoldy
Efekt zábavních středisek
Nízký
Nízký
Vysoký
Nechuť k válčení
Malá
Malá
Téměř žádná

 

  Technokracie Utopie (nelze hned od začátku) Robokracie (lze až po 25. dnu věku)
Produkce +20% produkce technologií
-10% produkce jídla

Nižší cena pokroků - do náročnosti se nezapočítává prestiž a technologické pokroky.

+25% produkce továren, kasáren, energie, jídla a technologií
+10% spokojenost
Výrazně rychlejší kolonizace.
+35% Produkce Továren (u mechů dokonce +50% - výroba mechů stojí 19 dílů jednotek)
+20% výroba energie a technologií
Armáda a obyvatelé nejí jídlo (místo něj spotřebovávají energii)
-30% výroba jídla
-30% obyvatel
Mnohem vyšší spotřeba energie budovami
Bolestnější revoluce (navíc nelze udělat Robokracii přímo z Anarchie)

Nemůže dělat společenské pokroky (výjimku tvoří pokrok Bezpečnostní senzory)
Technologie +15% maximální zvýhodnění od hospodářských technologií
  +20% zvýhodnění od vojenských technologií
+10% od hospodářských
Válčení -10% síla útoku
-20% síla vojáků v obraně i útoku
-10% síla útoku
Může vyrábět a odpalovat pouze konvenční rakety (demoralizace při odpálení je vyšší než u jiných zřízení)

Může mít 3 obranné spojence
Neúčinkuje na ně biocidní raketa, demoralizace, prodej drog či epidemie
Poloviční pokles připravenosti armády při útoku
+50% síla rozvědky v obraně
+20% síla v útoku i obraně na noční tažení, bombardování a taktický nálet
Při revoluci na Robokracii všichni generálové zemřou, může sbírat nové generály. Tito generálové sbírají zkušenosti jen poloviční rychlostí. Navíc robokracie nemůže mít generály Ochránce národa, Nacionalista, Osvoboditel a samozřejmě Populista a Farmář.
-50% obrana proti Partyzánským útokům
Alianční bonus
+1% výroba jídla, energie a technologií
+1% spokojenost
+1% maximalní efekt vojenských technologií
Efekt zábavních středisek
Střední
Střední
Nulový - Stále 100% spokojenost
Nechuť k válčení
Velká
Velká
Nulová

 


5.4 Revoluce

Revoluce je jediný způsob jak změnit typ vlády, ale každá revoluce znamená občanskou válku, která Vás oslabí. Proto, než se rozhodnete pro revoluci, si dobře rozmyslete, jestli Vám za to stojí. Zároveň ztratíte revolucí všechny společenské pokroky. Částečnou výjimku tvoří revoluce z anarchie, protože ta Vás nic nestojí a jelikož země začínají hru v anarchii, je první revoluce bezbolestná (s výjimkou rušení všech společenských pokroků, ty se ruší vždy).

 

Po revoluci ztratíte:

12% jednotek, agentů, peněz, jídla, energie a lidí a 8% budov a technologií. Výrazně klesne připravenost armády, proto byste měli po revoluci mít dostatek kol na její obnovení. Neztratíte žádné území. To zda je zboží schované na trhu nehraje roli, bude zničeno stejné procento, jako byste měli toto zboží "doma".

Při revoluci se nastaví výroba raket na konvenční.

Revoluce na robokracii je bolestivější, a proto ztratíte mnohem více. Zničí se Vám 20% jednotek, agentů, peněz, jídla, energie a lidí a 16% budov a technologií. Zahynou všichni generálové. Navíc nelze udělat revoluci přímo z Anarchie.

Při revoluci z Demokracie na Komunismus se navíc dost sníží spokojenost.

Revoluci můžete udělat za věk kolikrát chcete, ale čím více kol odehrajete od začátku věku, tím více zkušeností ztratí generálové při revoluci. Při odehrání 0 kol -> 0%, při odehrání 2000 kol -> 20%, při odehrání 2300 kol -> 23% nikoliv o 3%; 3000 kol -> 30%, atd. Zkušenosti neklesají pouze při revoluci z Anarchie.

 


5.5 Utopie a Robokracie

Jak jste blízko k utopii a robokracii vidíte v menu Vláda - Utopie a Robokracie. Po splnění podmínek Vám přibude v menu Vláda - Revoluce možnost zvolit utopii či robokracii.

 

Podmínky pro Utopii:

Od jiných se odlišuje hlavně tím, že v ní nemůžete žít ihned od začátku věku. Možnost zvolit revoluci na Utopii je až po dosáhnutí 100 000 "utopistických bodů", což bývá zhruba po půlce věku.

Každé kolo získáte tolik bodů, o kolik je vaše spokojenost vyšší, než 105% (body mohou i klesat, minimum je 0). Body na utopii lze získávat i za uplynulý čas. Za každé poslání humanitární pomoci je dalších 300 bodů.

Anarchie a Komunismus má navíc každé kolo +10 bodů bonus. Ve výsledku to znamená, že největší šanci na připravení obyvatel na Utopii mají Anarchie, Demokracie (díky vysoké spokojenosti) a Fundamentalismus (taktéž díky vysoké spokojenosti).

 

Podmínky pro Robokracii:

Robokracie nejde udělat dříve jak 25. den věku a musíte mít alespoň 50% androidů. Androidi mohou přibývat v zemi až po vynalezení pokroku Androidi. Ze začátku je jich jen pár, ale jejich procento roste s uplynulým časem od začátku věku a s hustotou technologií, hlavně hospodářských. Ze začátku je androidů málo, později počet prudce roste.

Nelze udělat Robokracii přímo z Anarchie.

Před přechodem na Robokracii může být výhodné snížení rozlohy (ubouráním území se zvýší hustota technologií na Vaší rozloze a tím výrazně stoupne počet androidů v populaci).

To, kolik času zbývá do možnosti stát se robokracií, vidíte v menu Vláda - Revoluce.

 


5.6 Spokojenost

Spokojenost je faktor ovlivňující mnoho aspektů Vaší země. Základní spokojenost země je 90%. Normální průměrná spokojenost je kolem 100%. Přes 120% už jsou obyvatelé velmi šťastní a pod 80% dosti reptající.

Horní limit spokojenosti je prakticky neomezený, dolní limit je 0%.

5.6.1 Efekt

Každé 1% spokojenosti má na Vaši zemi nějaký vliv. Podle toho, zda dojde k nárůstu nebo poklesu spokojenosti, se Vám zvýší nebo sníží tyto parametry země:

Příklad: Republika má spokojenost 110%. To je o 10% nad normálem (nad 100%). Díky vyšší spokojenosti má například o 7,5% větší produkci peněz a o 5% větší vojenskou sílu. Pokud ji potom zasáhne biocidní raketa, spokojenost bude dočasně snížena na 88% a vojenská síla tím klesne oproti předchozímu stavu o 11%.

5.6.2 Jak ovlivnit spokojenost?

Spokojenost závisí na vládě, počtu zábavních středisek, pokrocích, úrovni generála Populisty, rozloze, aliančních bonusech a na počtu biocidních a nukleárních raket. Dočasně stoupá po odeslání humanitární pomoci, dotací, vojenskou přehlídkou, klesá po Vámi vyhlášené válce, po neúspěšné obraně, akcemi rozvědky, odpálení rakety nebo po jejím zásahu. Jednorázově zvýšit nebo snížit spokojenost mohou také události nebo útok (většině vlád po útoku spokojenost klesá, ale některé bojové vlády spokojenost získají).

Jak konkrétně ovlivňují tyto faktory spokojenost:

 

Pokles spokojenosti Fundamentalistů při útoku je vždy téměř nulový.

5.6.3 Efekt zábavních středisek

Ve sloupci "Díl rozlohy" je uvedeno, kolik procent rozlohy zaujímají zábavní střediska. V ostatních sloupcích vidíte, o kolik se Vám zlepší spokojenost v závislosti na Vašem státním zřízení. Nejlepší efekt zábavních středisek mají Fundamentalismus a Demokracie. Pokud stavíte jen několik procent zábavních středisek, roste spokojenost rychle, později už jen neznatelně.

 

U robokracie zabavní střediska nemají vliv, spokojenost je totiž konstantně 100%.

 

Díl rozlohy
Demo, Fund
(vysoký efekt)
Rep, Feud, Anar, Utop, Tech
(střední efekt)
Kom, Dikt
(nízký efekt)
0%
0,0
0,0
0,0
2%
5,6
4,4
3,3
4%
10,3
8,2
6,0
6%
14,2
11,3
8,3
8%
17,5
13,9
10,3
10%
20,2
16,0
11,9
14%
24,4
19,3
14,3
22%
29,3
23,3
17,2
30%
31,7
25,2
18,7