11 Pomoci, BN, odveta

11.1 Rozvojová země

Pokud je vaše země poškozená těžkými boji, můžete se prohlásit za rozvojovou. Získáte tím výhody, které by jí mohly pomoci dostat se nahoru. Rozvojová země je barevně rozlišená podle toho, jestli je země OSN (zelená) nebo AntiOSN (červená). V případě neutrální země zůstává šedá.

Výhody rozvojových zemí:

Nevýhody rozvojových zemí:

Podmínky pro získání rozvojové země:

Země přestává být rozvojovou zemí, pokud splní jednu ze dvou podmínek:11.2 Tuhý odpor

Tuhý odpor je vojenská pomoc slabé zemi. Nastane-li tuhý odpor, má obránce +25 % síla obrany a útočník +25 % ztráty jednotek a –25 % zisky z dobyvačného útoku. Tento odpor je způsoben větší zarputilostí napadené armády a vedení války nekonvenčními způsoby, na které není armáda agresora zvyklá (z historie například USA × Vietnam, USA × Korea, SSSR × Afghanistán).

Tuhý odpor nastává pouze v normálních útocích a to při:11.3 Humanitární pomoc

Humanitární pomoc můžete poslat rozvojové zemi, která má menší prestiž než vy. Pomoc můžete poslat vždy po 23 hodinách, ale pouze pokud nejste rozvojová země. Po poskytnutí pomoci se spokojenost vašich lidí zvedne jednorázově o 5 % až 15 % a také se přiblížíte více možnosti žít v Utopii.

Objem zboží je předem stanoven (roste s vaší prestiží) a nemůžete ho měnit. Můžete vybrat jen to zboží, které máte na skladě. Lze poslat pouze jednu z komodit. Na výběr jsou peníze, jídlo, energie.


Odesílatel Příjemce Spokojenost
OSN OSN +15 %
AntiOSN AntiOSN +15 %
OSN AntiOSN +5 %
AntiOSN OSN +5 %
OSN, AntiOSN Neutrální země +15 %
Neutrální země OSN, AntiOSN +15 %
Neutrální země Neutrální země +15 %


11.4 Hospodářská pomoc

Hospodářskou pomoc (max. 10 % vašeho zboží a jednotek) můžete poslat:

Hospodářskou pomoc lze poslat i pokud jste v protekci.

Posláním jednotek hospodářskou pomocí neklesají zkušenosti armády.11.5 Bezdůvodné ničení

Systém bezdůvodného ničení (BN) existuje jako ochrana slušných hráčů před mulťáky. Posuzuje se na úrovni HRÁČ:ZEMĚ, kde „hráč" je útočník a „země" je obránce.

Pracuje tak, že hráč může zaútočit mimo válku ničivými útoky na kteroukoliv zemi, ale pouze do stanoveného limitu maximálního počtu (útoky všech zemí jednoho hráče mimo válku na jinou zemi se sčítají). Tento limit činí maximálně 5 ničivých útoků za 72 hodin (ať úspěšných, či neúspěšných). Pokud s ní válčíte, je přebehlík, případně pokud útočíte v rámci BN odvety, omezení neplatí. BN odvetou se rozumí odplata určité zemi a její alianci za útoky na vás či vaši alianci a platí pouze na 72 hodin od posledního útoku.

BN odveta tedy nastává po útoku na vás nebo vaši alianci a při ní vám systém BN nebrání v provedení více než 5 ničivých útoků.

Do ničivých útoků se počítá:

BN ochrana se nevztahuje na bezalianční hráče, ti na sebe mohou útočit bez jakéhokoliv omezení.

BN systém se posuzuje i na úrovni HRÁČ:ALIANCE. Jeden hráč tak se všemi zeměmi může vykonat proti zemím, které jsou umístěné v alianci, ničivé útoky pouze do stanoveného limitu. Tato změna je založena na předpokladu, že aliance svým členům musí poskytovat vyšší ochranu. Vztah HRÁČ:ALIANCE je nadřazený vztahu HRÁČ:ZEMĚ a limit je stanoven také na 5 útoků za 72 hodin. Z toho vyplývá, že jeden hráč může mimo válku provést maximálně 5 útoků za posledních 72 hodin na celou alianci.

BN systém je tedy nadřazen auto-gold pravidlům. Ačkoliv auto-gold pravidla útok připouští, BN systém hráče zastaví.11.6 Odveta

Jedná se o vztah mezi zeměmi, který umožňuje napadené zemi provést odvetné útoky intenzivnější silou.

Podnikne-li na vás země útok (jednotkami, raketami, sabotáž rozvědkou), pak bez ohledu na to, zdali jste či nejste ve válce, máte po dobu 72 hodin možnost odvety. Ta vám umožní, pokud je odveta vedena mimo vaši válku, následující:

Pozor na to, že pokud oplatíte agresorovi jeho útok, otevřete tím odvetu i jemu.11.7 Nováčci

V rámci hry Webgame existuje projekt tzv. WG škola (univerzita), kde se nováčci (zkušenější hráči) učí hrát pod vedením zkušených hráčů. Ti jim radí v jejich prvních krocích a pomáhají jim lépe a rychleji pochopit hru. Pokud máte zájem nováčky učit, nebo pokud chcete být učeni, napište do pošty administrátorovi ve funkci vedoucí vzdělávacího týmu. Seznam škol a univerzit, do kterých je možné vstoupit, mají přístupný všichni bezalianční hráči v menu {Aliance}.