4 Budovy

4.1 Získávání území

Rozloha je důležitým faktorem ovlivňujícím další rozvoj a rozkvět vaší země. Ovlivňuje mnoho aspektů od náročnosti pokroků přes produkci vaší země. Navíc země s velkou rozlohou jsou častým cílem útočníků.


Svoji rozlohu můžete rozšířit pomocí dvou možností:

1) Kolonizování

Pomocí kolonizování lze získávat nové území. Toho se využívá hlavně v prvních dnech věku. Zpočátku objevujete kolem 30 km2, ale toto číslo se snižuje, neboť kolik půdy objevíte závisí na velikosti vaší země. Vyslání osadníků, kteří osidlují novou půdu, stojí 1 kolo, proto se při rozloze kolem 2000-3000 km2 vyplatí vyšší rozlohu získat útočením na soupeře.

Bonus ke kolonizování mají statní zřízení Anarchie (+20 % kolonizování), Utopie a rozvojové země. Také generál Stavitel dává navíc bonus +5 % kolonizování za každou jeho úroveň.

Pokud máte hodně nezastavěného území (nad 50 % území), nejde již dále kolonizovat.

2) Útočení (dobyvačné a loupeživé útoky)

S tím, jak objevujete pomocí kolonizovaní stále méně půdy, se zvyšuje potřeba útočit a brát si ji od soupeřů. Většině zemí se vyplatí získávat útoky půdu při rozloze kolem 2500 km2. Narozdíl od pokojného, ale pomalého kolonizovaní, je možnou nevýhodou tohoto způsobu nabytí rozlohy případná brzká odveta soupeře.

Anarchie může útočit až po vynalezení pokroku Obchodní a ochranné organizace a sice s postihem -20 % na sílu útoku.4.2 Stavění budov

4.2.1 Obecně

Každé kolo lze za peníze postavit omezený počet budov. Tento počet závisí na množství vašich stavebních firem, efektu technologií Rychlost stavby, na případné úrovni generála Stavitele, aliančních bonusech a na tom, zda jste rozvojová země (staví více budov výměnou za jiné postihy). To, kolik můžete postavit budov, vidíte v menu {Budovy} → {Stavět a kolonizovat} tučným písmem. Výjimkou je budova stavební firmy, kterou lze postavit vždy jen jednu za kolo a tento počet nelze zvýšit. Nejvýhodnější je tedy stavět vždy maximální možný počet, protože stavba budov vyžaduje kola. Zároveň je efektivní stavět místo dopřipravování armády (každým, jakkoli odehraným kolem se vám zvyšuje připravenost, tudíž i stavěním).

Počet budov, které země za kolo postaví, je vyjádřen vzorcem (12 + [počet stavebních firem] / 6 + [bonus za generála Stavitele] + [alianční bonus za Anarchii]) se zaokrouhlením vždy dolů. Zastavění ruin je 3x rychlejší.

Příklad: 60 stavebních firem vám postaví 22 budov za kolo (22= 12+60/6) nebo zastaví 66 ruin za kolo (66= 3*(12+60/6)).

To může být ještě zvýšeno efektem technologií Rychlost stavby (např. na dvojnásobnou a stavěli byste tedy 2 × 22 = 44 budov případne 2 × 66 = 132 ruin) nebo generálem Stavitelem (za každou úroveň +5 budov).


4.2.2 Cena

Jak již bylo řečeno na stavění jsou potřeba peníze, kola a samozřejmě nezastavěné území (na 1 km2 lze postavit 1 budovu). Jedna budova vás stojí (300 + [počet budov] × 0,3)$. Ruiny jsou 3× levnejší, tedy jedno zastavění ruiny vás stojí (300 + [počet budov] × 0,3) / 3$.

Až jsou budovy postaveny, je potřeba provoz budov též platit, a sice energií.

Příklad: Zemi s počtem budov 1000 stojí jedna budova 300+1000*0,3= 600$. Při zastavování ruiny stojí jedna budova (300+1000*0,3)/3= 200$. Cenu budov snižuje generál Stavitel a sice o 5 % za každou svoji úroveň.4.3 Bourání budov

Bourání není tak nesmyslné, jak by se mohlo zdát. Pokud chcete začít hrát specializovanou strategii (většina území zastavěna jedním typem budov společně s vysokým efektem určitého druhu technologií podporující výrobu v onom druhu budov), budete občas potřebovat zbořit nechtěné (např. dobyté) budovy a postavit na jejich místě plánované. Zboření jedné budovy stojí 1/10 ceny její stavby a nestojí žádná kola. Zboření ruiny je 3x levnější než zboření jedné budovy. Zároveň může být výhodné bourat přebytek nezastavěného území. Jeho bourání je zcela zdarma.

Bouráním nezastavěného území se vám zmenší rozloha. Minimální území, kterého může vaše země bouráním dosáhnout, je 1000 km2 nebo 2*(prestiž/1000).

Příklad: Máte 4000 km2 a 1 000 000 prestiže. Rozloha, do které lze zemi vybourat je 2000 km2 ([2 × 1 000 000] / 1000 = 2000).

Zmenšením rozlohy země se zvýší koncentrace technologií. To má za následek zvýšení efektu u technologií. To pro vás bude nejspíše znamenat větší sílu armády a rozvědky. Zároveň zmenšení rozlohy ale výrazně snižuje produkční možnosti. Snížení rozlohy je taktéž výhodné před přechodem na speciální vládu a sice Robokracii (ubouráním území se zvýší hustota technologií na vaší rozloze a tím stoupne počet androidů v populaci).4.4 Typy budov


Název Efekt Popis
Vesnice - vypěstuje 1,5t jídla za kolo
- vydělá +5$ za kolo
- žije zde 2x více lidí než jinde
- postavení stojí o polovinu méně
Vyrábí jídlo tradičními způsoby, proto zvýšení produkce pomocí efektu technologií Zemědělství je poloviční než u farem. Bydlí zde o 100 % více lidí než v jiných budovách (kromě měst) a díky tomu vesnice vynáší na daních více peněz (zvyšuje příjem), než jiná budova - více obyvatel = větší obnos vybraných daní, (rovněž neplatí pro města). Vyplatí se zejména pro první dny věku či pro velmi slabé země při malém počtu technologií. Anarchie a Feudalismus má na ně navíc bonus.
Města - žije zde 3x více lidí než jinde Ve městech žije nejvíce lidí (minimálně 3krát více než jinde, to ovšem neplatí pro vesnice). Ve spojení s obchodními zónami (stačí stavět Města a Obchodní zóny ve stejném poměru), jsou obrovským zdrojem peněz. Zvláště při vysokém efektu technologií a spokojeném obyvatelstvu.
Obchodní zóny - zvyšuje 3x množství vydělaných peněz Pokud máte v celé zemi jen Obchodní zóny, potom zvyšují trojnásobně příjem z daní. Pokud jich máte méně, zvyšují příjem úměrně méně. Pro nejvyšší produkci peněz je nejlepší mít Města a Obchodní zóny přibližně v poměru 1:1 (máte dost lidí produkujících hodně peněz). Také zvyšují objem zboží na Domácím trhu (kromě množství agentů), které si můžete koupit. Obchodní zóny a města je vhodné stavět až při vysokém efektu technologií. Nejvíce vám vydělají v Republice nebo Demokracii, nejméně v Komunismu.
Farmy - vypěstuje 2t jídla za kolo Vyrábí více jídla než vesnice a při vysokém efektu technologií Zemědělství získá nad vesnicemi ještě větší náskok. Nejlepším producentem jídla z farem je Utopie, nejhorším Robokracie.
Laboratoře - vyrobí 0,08 technologie za kolo Laboratoře produkují každé kolo technologie. Bonus na výrobu ovlivňuje zejména hustota technologií (u vojenských technologií navíc zkušenost armády). Jaké technologie se vyrábí si můžete nastavit. Největší specialista na jejich výrobu je Technokracie. Pro ostatní vlády je při cenách do cca 450$ lepší technologie kupovat na Světovém trhu za peníze, které utržíte za jiné zboží.
Továrny - vyrobí 1 díl za kolo Produkují díly, z kterých se montují mechanické jednotky (Tank, Bunkr, Stíhačka a s pokrokem Produkce mechů jednotku Mech). Jaké druhy jednotek budou továrny vyrábět (výroba každé stojí jiný počet dílů), lze nastavit. Bonus na produkci továren zejména ovlivňují technologie Automatizace továren. Nejlepšími producenty mechanických jednotek jsou Robokracie, Komunismus, Utopie, Feudalismus a Republika.
Kasárny - vycvičí 0,3 vojáka za kolo Každé kolo cvičí vojáky. Jsou celkem levní, ale nákladné je jejich vydržování (placení žoldů). Při vysokém efektu technologií Automatizace továren vyrábí ale továrny větší vojenskou sílu (tím se více vyplatí továrny). Nejlepším producentem vojáků je Fundamentalismus, a dále Utopie, Diktatura a Komunismus.
Elektrárny - vyprodukuje 2MWh energie za kolo Každá země potřebuje energii. Nejvíce energie může produkovat Utopie, Robokracie, Komunismus a Fundamentalismus.
Zábavní střediska - zvyšuje spokojenost obyvatel Spokojenost závisí na podílu Zábavních středisek na rozloze. Efekt Zábavních středisek závisí také na typu vlády (nejvíce Demokracie a Fundamentalismus, nejméně v Komunismu a Diktatuře).
Vojenské základny - zlepšuje všechny vojenské oblasti Zlepšuje všechny vojenské technologie a také bonus do útoku. Čím větší část území země je základnami zastavěná, tím větší je efekt. Ale stejně jako u Zábavních středisek nejdříve je efekt veliký, ale při mnoha základnách vyprchává.
Stavební firmy - zvyšuje počet budov, které lze postavit Staví se jen 1 za kolo (všechny ostatní budovy se staví normální rychlostí). Počet budov, které země za kolo postaví je (12 + [počet stavebních firem] / 6). To může být zvýšeno třeba na dvojnásobek pomocí technologií Rychlost stavby.
Nezastavěné území Zvyšuje pouze počet jednotek na Domácím trhu. Na tomto území žije 350 obyvatel. Problém ale je, že tuto zem musíte bránit. Započítává se vám do celkové rozlohy, takže přitahuje útočníky. Mít hodně nezastavěno vám rozhodně neprospívá.
Ruiny Ruiny jsou vybombardované zbytky budov, které nic nevyrábí. Stejně jako nezastavěné území, se dají ruiny přestavět na budovy. Můžete stavět nebo bourat za 3x nižší cenu a zastavovat 3x rychleji, než nezastavěné území. Při dobytí území se ruiny pro agresora chovají jako nezastavěné území.