10 Aliance, smlouvy, spojenectví a parťáci

10.1 Bezalianční

Při založení země se nenacházíte v žádné alianci. Bezaliančním hraním však přicházíte o spoustu legrace spojenou s válčením a alianční podporou. Pro bezalianční země se vážou následující pravidla:10.2 Aliance

Ve hře Webgame se tvoří tzv. aliance. Mají maximálně 10 členů a může být velkou výhodou tam být, nebo taky nejhorší noční můrou, pokud si vyberete špatně. Ale členství v alianci je pořád zpravidla lepší, než být bezalianční. Pokud hrajete v alianci, jste součástí většího celku, hrajete nikoliv za sebe, ale za tým a jde vám především o postavení vaší aliance, než o vaše vlastní.

Aliance má své vedení, představované minimálně předsedou, většinou i jedním nebo dvěma zástupci. Tito, a jen tito lidé mají právo na přijímání/vyhazování členů, nastavování aliančních anket a aliančních stránek, uzavírání/rušení smluv, vyhlašování/rušení válek a přidávání nebo měnění názorů na alianci. Předsedou je zakladatel aliance. Nemůže být nijak odvolán, jen svou funkci může někomu dobrovolně předat. Zástupce může odstoupit a jmenování nového vykonává předseda aliance. Pokud předseda z aliance odejde, tak se předsedou stává 1. zástupce, pokud aliance nemá žádné zástupce, tak se vedení ujímá člen s nejmenším číslem hráče.

Vedení aliance, jak bylo řečeno, může dávat i názory na jiné aliance. Takových názorů může dát jedna aliance maximálně 20. Počet názorů pod aliancí není omezen. Názory lze přidat v menu {Aliance} → {Vedení} → {Přidat/měnit názory na aliance} nebo při náhledu na alianci klikem na odkaz {Přidat názor}.

Každá aliance má své alianční fórum, na které mají přístup jen členové aliance. Zde mohou diskutovat o čemkoli od hry samotné až po všední starosti.

Pokud alianci zakládáte, vstupujete do ní či z ní vystupujete, může vám být udělen postih přeběhlík, pokud splníte některou z podmínek jeho vzniku.

Vstoupit do aliance lze tehdy, pokud je celková prestiž aliance nižší než 10M a bylo jako bezalianční země odehráno méne než 500 kol. Poslední 3 dny věku nelze vstupovat do aliance.

Vystoupit z aliance lze nejdříve 24 hodin od vstupu. Toto pravidlo neplatí prvních 43 hodin věku. Při odchodu z aliance ztrácíte (díky ukončení vojenské spolupráce s aliancí) 1/3 zkušeností armády. Poslední 3 dny věku nelze z aliance vystupovat.

Pokud země odejde nebo byla vyhozena z aliance, pak následujících 72 hodin nemůže být kterákoliv země stejného hráče přijata do stejné aliance. Toto pravidlo neplatí prvních 43 hodin věku.

Aliance může mít též Gold/Platinum status a tím získá jisté výhody.


10.2.1 Registr aliancí

Aby bylo zabráněno "kradení" zavedených názvů aliancí lidmi, kteří se do hry přihlásí na začátku dříve, než lidé, kteří tento název používali v minulosti a aliance má tudíž ve hře Webgame "zvuk", je možné si alianci zaregistrovat a získat tak ochranu na 270 dní od data poslední aktualizace záznamu registrace. Registrovat alianci může pouze předseda aliance a může určit dva další hráče jako spoluvlastníky, kteří mají právo tento název použít při zakládání aliance.

Po zaregistrování aliance je chráněna proti cizímu založení po dobu 270 dní. Poté ji může kdokoli jiný založit a původní registraci vymazat či zcela přepsat. Aktualizace již aktuálně registrovaného tagu se provádí dvěma způsoby – ručně (Aliance → Registr) a automaticky při založení aliance.10.3. Přeběhlík

Přeběhlík je postih, který je zemi udělen při změně aliance za určitých podmínek (rychlovstup/rychlovýstup).

Země obdrží status přeběhlíka, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

Rychlovstup a rychlovýstup lze použít maximálně 4x za věk.10.4 Alianční bonusy

Alianční bonusy podporují rozmanitost vlád v jednotlivých aliancí. Utužují tak alianční spolupráci před započetím ale i v průběhu herního věku. Typ bonusu a síla jeho efektu závisí na počtu členů a jednotlivých typů vlád v dané alianci.

Bonusy za jednotlivá zřízení jsou následující:

Aliance může vlastnit všechny druhy bonusů. Každý bonus se odemyká přítomností konkrétní vlády v alianci a je odemčený do doby, dokud se daná vláda v alianci nachází.

Síla bonusů je závislá na počtu členů v alianci. Vypočítává se koeficientem "počet členů aliance/2" a zaokrouhluje se dolů. Čili osmi a devítičlenné aliance jsou na tom v tomto ohledu stejně - pro obě je koefient 4. Tímto koeficientem se následně efekt bonusu násobí.

Veškeré bonusy dané aliance se zobrazují v menu {Aliance} → {Přehled aliance}.

Nejvíce alianční bonusy tedy využijí co nejrozmanitější a desetičlenné aliance.


Omezení pro alianční bonusy
Omezení pro alianční bonusy je zavedeno na tzv. "nehrající a slabé země" - vztahuje se na země v protekci a na země hluboko pod průměrem statistik. Tedy země v protu svojí alianci nepřinášejí výhodu v podobě aliančních bonusů. A stejně tak alianční bonusy nepřinášejí ani země, které mají menší rozlohu a zároveň menší prestiž než je 50 % průměru ze statistik (tedy ze zemí které vyšly z protekce). Konkrétní hodnoty jsou opět uvedené v přehledu aliance. Platí zde zároveň podmínka, že země, která má víc než 600 000 prestiže, alianční bonus přináší vždy. Systém splnění podmínek kontroluje v rámci hodinového skriptu vždy v xx:45.10.5 Alianční pokroky

10.5.1 Obecně

Alianční pokroky jsou dalším vylepšením, které posilují vlastnosti zemí konkrétní aliance. Na aktivaci pokroku a jeho efektu se podílí celá aliance a tento fakt posiluje alianční spolupráci. Tyto pokroky nejsou trvalé a země, která je vynalezne, může jejich efekt těžit pouze v alianci, kde pokroky vynalezla. Při změně aliance o tyto pokroky přichází. Některé pokroky jsou přístupné jen určitým druhům vlád (Guerillové války může využít jen vláda Komunismus).


10.5.2 Cena

Alianční pokroky nestojí žádné komodity. Je potřeba splnit určené hodnostní podmínky. Kromě společné alianční hodnosti (počítané jako průměr získaných zkušeností každé země) je potřeba splňovat i konkrétní hodnost v samotné zemi, která chce pokrok vynaleznout.


Pokrok Podmínky Efekt
Guerillové války 5. hodnost země
5. hodnost aliance
Opětovné vynalezení za 96 hodin*
Bonusy za tento pokrok využije jen vláda Komunismus!

+2 % síla útoku v Partyzánských útocích a Vniknutí do bunkrů
-2 % ztráty agentů v teroristických operacích rozvědky
+2 % produkce vojáků
+2 % efekt vojenských základen
-3 % produkce energie

Pasivní efekt - nenásobí se počtem členů
ztrácí bonus do produkce raket za vládu
Offshore banka 6. hodnost země
6. hodnost aliance
-9 % ztráty peněz při krádeži z alianční pokladny
Dynamické pancéřování tanku 7. hodnost země
7. hodnost aliance
+3 % síla útoky/obrany v útoku Zaútočit na týl (u Robokracie jen v obraně)
-5 % ztráty tanků při Nočním tažení
Letadlové lodě 8. hodnost země
8. hodnost aliance
+3 % síla útoku/obrany v útoku Bombardování měst a Taktický nálet
-5 % ztráty stíhaček při Nočním tažení
Vakcinace 9. hodnost země
9. hodnost aliance
Bonusy za tento pokrok nevyužije vláda Technokracie!

+10 % obrana proti operaci rozvědky Rozšířit epidemii
-5 % ztráta obyvatel při operaci rozvědky Rozšířit epidemii
Členství v mezinárodní vojenské organizaci 10. hodnost země
10. hodnost aliance
+1 % zkušeností z útoku
Bojové drony 11. hodnost země
11. hodnost aliance
-1 % ztrát jednotek při útočení
Automatizace zbrojního průmyslu 12. hodnost země
12. hodnost aliance
+1 % produkce jednotek, vojáků a raket (Robokracie pouze +0,5 %)

Efekt pokroků se násobí počtem členů, proto v malé alianci nikdy nedosáhnete takových bonusů za alianční pokroky, jako v těch velkých.

Při snížení alianční hodnosti (odchod/příchod člena, Fake war) se automaticky ruší dané Alianční pokroky.

* Neplatí při přechodu do jiné aliance.10.6 Smlouvy a diplomacie

Smlouvy mezi aliancemi jsou tří druhů:


10.6.1 Pakt

Pakt vyjadřuje poměrně úzkou spolupráci. V žebříčku zemí zeleně psané názvy aliancí označují člena vaší aliance nebo aliance vašeho paktáře. Od aliance, s níž máte pakt, se očekává (ale není povinná) diplomatická nebo vojenská pomoc při přepadení, útočení do vaší války a napadení o hodně silnějšími.

Agresor, který vyhlásí válku, je znevýhodněn vůči spojencům aliance, které byla vyhlášena válka. Paktař je upozorněn ve své poště a vyhlásí-li agresorovi válku, plné zisky začnou za 9 hodin místo obvyklých 12. Paktářská válka lze vyhlásit jedině pokud je pakt uzavřen minimálně 48 hodin.

Paktáři můžou sdílet infiltrace bez nutnosti zprávy posílat. Paktáři si taktéž mezi sebou mohou posílat hospodářské pomoci, avšak až po 48 hodinách trvání paktu. Pakt můžete uzavřít maximálně s jednou aliancí a je potřeba, aby jej přijmula i protistrana.


10.6.2 Válka

Válka není žádná smlouva, je to pouze váš diplomatický vztah s danou aliancí, a proto ji nemusí protistrana potvrzovat, aby vešla v platnost. Ve válce jsou vyšší zisky z dobytého území a zboží a mnohem vyšší zisky zkušeností armády. V právě vyhlášené válce, kde jsou zisky zkušeností menší, má obránce z ničivých útoků (vyhlazování, bombardování a noční tažení) zisky jako ve full war. Aliance může mít vyhlášeny ze své strany maximálně 3 války najednou.

Válka jde vyhlásit alianci, která je podobně silná. To znamená alianci, která má jedno z následujících:

a) 80 % - 200 % naší celkové prestiže

b) 50 % - 200 % naší celkové prestiže a buďto vyšší průměr prestiže zemí nebo je její nejprestižnější země dvakrát prestižnější než její průměrná prestiž.


10.6.3 Fake War (fiktivní válka):

Za fiktivní válku je považována taková válka, ve které nepadl odpovídající počet vojenských útoků ze strany vyhlašující aliance. K odvrácení fiktivní války je nutné, aby vyhlašující strana splnila v době ukončení války obě následující podmínky:

1) Počet všech úspěšných útoků (bez raket a rozvědky) musí být vyšší nebo roven 5 × [aktuální počet členů vyhlašující aliance].

2) Počet všech úspěšných normálních útoků musí být vyšší nebo roven 1 × [aktuální počet členů vyhlašující aliance].

Fake war se píší k alianci a jsou vidět v menu {Konflikty} → {Fake War}. První fake war je v normě, 2. fake war znamená ztrátu 2 % (zkušeností armády, země i generálů), 3. fake war znamená ztrátu 4 %, 4. fake war znamená ztrátu 6 %...

Pokud se stane, že nepřátelská aliance ve chvíli ukončení války má alespoň o 50 % prestiže méně (např. vlivem odchodů z aliance) než ve chvíli vyhlášení, nebude tato válka fake.

Počet útoků se počítá ve chvíli rušení války, takže pokud odešli/přišli členové, vyhodnocuje se podle aktuálního stavu.

Příklad: Pokud hrajete v desetičlenné alianci, musíte ve vámi vyhlášené válce mít na jejím konci alespoň 10 normálních úspěšných útoků a celkově 50 úspěšných útoků, abyste se vyhnuli udělení Fake war.


10.6.4 Neaktivní válka:

Pokud válka trvá déle než 36 hodin a za posledních 24h nepadlo dohromady z obou stran alespoň 5 úspěšných útoků (včetně raket), je válka označená za neaktivní a zrušena systémem. Za neaktivní válku není žadný postih.10.7 Spojenectví

Výběr spojenectví je také velmi důležitý. Jde totiž o to, že každý útok svého spojence, stejně jako agresi na něj, pocítíte velmi citelně na sobě a svých počtech armády. Proto se doporučuje vybrat si někoho, kdo má podobný styl hry.

Spojenectví můžete uzavřít s kteroukoliv zemí (i mimo alianci). Pošlete jí nabídku na určitý typ spojenectví a ona ji později přijme nebo odmítne. Jsou tři druhy spojenectví a od každého můžete mít nejvýše 2. Spojenectví lze kdykoliv zrušit a udělat s někým jiným. Přehled příspěvků armád spojenců vidíte v menu {Válka} → {Spojenci}.

Spojky od Technokracie poskytují jenom 80 % vojáků (-20 % síla vojáků pro Technokracii)

Obranné spojenectví - V případě napadení přispěchá na pomoc 1/5 spojencových jednotek (ale maximálně 1/4 jednotek, které máme my). Některé jednotky mohou v bojích padnout, ale získáváte za to zkušenosti armády. Když je napaden spojenec, pomůžete mu zase vy.

Útočné spojenectví - Obdobné jako obranné, ale používá se při útoku.

Špionážní spojenectví - Při všech operacích rozvědky a při obraně proti nepřátelským operacím pomáhá 1/2 agentů spojence (ale maximálně 1/2 agentů, které máme my). Spojenec žádné agenty neztrácí.

Některá zřízení mohou mít více než dvě spojenectví:

Pokud váš spojenec útočí normálním útokem proti výrazné přesile, nejste k útoku vůbec povolán.10.8 Parťáci

Ve Webgame máte jedinou legální možnost, jak odehrávat jinou než svoji zemi, a tou je parťáctví. Hlavně v době vaší nepřítomnosti se hodí, když někdo může odehrát za vás. Parťáctví uzavíráte v menu {Spojenectví} → {Parťáci} s hráčem (fyzicky jiná osoba než vy), kterému důvěřujete. Spojenectví nabízíte přes číslo hráče. Můžete mít jen jednoho parťáka za věk.

Po přijetí nabídky máte možnost 10x odehrát za parťáka a on má možnost 10x odehrát za vás (máte tedy 10 vstupenek do cizí země). Nejvýše ale lze za věk odehrát 1200 kol v každé parťákově zemi. Pokud je jeden z vás Gold či Platinum, máte oba dva + 5 vstupenek (můžete tedy mít 15 vstupenek, nicméně počet vstupenek se vyhodnocuje v momentě přijmutí parťáctví – pokud si výhodu aktivuje až po přijetí parťactví, nedostanete 5 vstupenek navíc.). Při vstupu do parťákovy země je vstupenka pouze jednostranná. Vstoupíte-li tedy do parťákovy země, pak můžete odehrávat jeho zemi, ale on vaši nikoli. Aby mohl za vás hrát i on, musí použít vstupenku vlastní. Pokud má parťák nový účet, je systémem brán jako nováček a v takovém případě dostává více -> +5 vstupenek, pro snadnější výučbu a odpozorování fungování země parťáka. Jedno odehrání = čerpání vstupenky. Na toto odehrání máte max. dvě hodiny, po které můžete (přes menu {Spojenectví} → {Parťáci}) vstupovat do země parťáka, a pak se vracet do své země. Po uplynutí 2 hodin byste museli čerpat další vstupenku, pokud byste chtěli za parťáka odehrávat.

Důležitá při volbě parťáka je opravdu vzájemná důvěra, ale též politická situace. Těžko budete mít parťáctví s nepřítelem své aliance a říkat si, že se toho snad nezneužije. Taková zneužití jsou ale sledována Antimulti a i výrazné zneužití parťákovi země k obohacení své země může být potrestáno. Pokud váš parťák poruší pravidla Webgame (např. průnik do systému apod.) můžete být potrestáni i vy. Každý hráč za svého parťáka ručí!

Pokud máme vyhlášenou válku s aliancí svého parťáka, nelze do parťáka vstoupit ani za něj tahat.