12 Žebříčky a hodnosti

12.1 Prestiž zemí

Prestiž je nejdůležitějším hodnocením země. Je to ukazatel toho, jak je zem silná (ať už vojensky či hospodářsky). Prestiž země je součtem bodů za jednotky, rakety, rozlohu, budovy, ruiny, technologie a zboží. Do prestiže se počítají i věci na trhu do doby, než se prodají. Ostatní faktory jako pokroky, generálové, zkušenosti armády, hodnost apod. neovlivňují velikost prestiže, a proto se může země zdát slabší, než opravdu je. Prestiž aliance je potom součtem prestiží jejích členů. To, kolik dostáváte prestiže a za co, uvádí tabulka:

Jednotka Prestiž
Voják 1
Tank 5
Stíhačka 3,5
Bunkr 3,5
Mech 2,7
Agent 15
Raketa 500
Jednotka Prestiž
1km2 15
Budova 5
Ruina 2
Technologie 1
1000$ 2
100t jídla 2
100MWh energie 2


12.2 Žebříčky a statistiky

Žebříček zemí: Hlavním cílem hry je mít co nejvyšší prestiž, a proto jsou země v žebříčku seřazeny podle prestiže. Prestiž na konci věku se promítne do historického žebříčku hráčů. V žebříčku je možnost zobrazit prvních 40 zemí od každé vlády. Žebříček zemí se aktualizuje s každou změnou.

Žebříček aliancí: Funguje stejně jako žebříček zemí s tím, že jsou v něm řazeny aliance. Aktualizuje se každých 10 minut.

Statistiky: Zobrazují průměrné, mediánové a nejvyšší hodnoty většiny vlastností zemí (anonymně). Do statistik jsou zahrnuty všechny nezničené země, které opustily protekci. Aktualizuje se každou 1 hodinu.

Rekordy: V přehledu rekordů vidíte jmenovitě 10 nejlepších zemí v atributech jako je velikost území, počet obyvatel, nejlepší producenty technologií, peněz, dílů v továrnách, vojáků, jídla, energie, nejsilnější rozvědku, počet nukleárních raket, nejzkušenější armádu, nejlepší generály, nejvyšší budovu světa a nejdéle žijící obyvatele. Aktualizuje se jednou za hodinu.

Pokud nejste v rekordech ve výrobě dílu v továrnách, je to zřejmě tím, že vyrábíte mechy. Ty mají ale odlišný bonus do výroby, proto je směrodatný údaj při výrobě tanků, stíhaček nebo bunkrů.

Historické tabulky: Poměrně sledovaným aspektem je i historické pořadí, ve kterém si můžete prohlédnout, jak si který hráč vede v historii hry. V současnosti se body přidělují tak, že hráč dostane za své umístění body, ty se dále ještě vynásobí číslem, které je určeno jeho řádovým umístěním (např. zda byl v první stovce, druhé stovce hráčů atd.). Poté se sečtou body za 3 nejlepší výsledky a tím se určí výsledné pořadí. Země, která neopustila protekci, není započítána do vzorce pro výpočet dosažených bodů.

Konkrétně se to počítá následujícím způsobem: Maximum, kterého hráč může dosáhnout je 50 000 bodů. Tento počet bodů dostane 1. hráč, ostatní pak dostávají přímo úměrně méně (např. ve věku vyšlo z protekce 25 000 hráčů, tzn. za každé místo dolů je o 2 body méně -> za 2.místo 49 998 bodů, 3.místo 49 996 bodů ...). Tento počet získaných bodů se vynásobí koeficientem dle tabulky.

Umístění
1
do 10
do 40
do 100
do 200
do 400
do 700
do 1000
Koeficient
2
1,8
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1

Tzn. pokud budu první, získám 50 000*2 bodů, tedy 100 000 bodů do celkového skóre, do kterého se počítají 3 nejlepší dosažené výsledky.
Pokud má hráč více zemí, se kterými opustil v jednom věku protekci, vezmou se dvě nejvýše umístěné, pro každou se spočítají body zvlášt a následně se aplikuje vzorec pro výsledný bodový zisk ve tvaru ((5*lepší_zem+2*horší_zem)/7).

Duely: Můžete vyzvat libovolný počet zemí k duelu např. v prestiži, zkušenostech nasbíraných za věk apod. Cílová země ho musí přijmout. Poté můžete sledovat na grafu průběh tohoto duelu (jelikož se graf kreslí jednou denně, musíte počkat až bude dostatek dat pro vykreslení). Vyhlášené duely si může každý prohlížet. Duel může vyhlásit pouze Gold/Platinum hráč, ale přijmout jej může kdokoli.12.3 Odměny

Hráči nejlepších zemí jednotlivých věků jsou oceňování ve formě kreditů následujícím způsobem:


Jednotlivci:


Umístění Odměna
1. místo 450 kreditů
2. místo 300 kreditů
3. místo 150 kreditů
4. místo 75 kreditů
5. místo 60 kreditů
6. místo 45 kreditů
7. místo 30 kreditů
8., 9., 10. místo 15 kreditů

Aliance:

Umístění Odměna
Předseda 1. aliance 450 kreditů
Členové 1. aliance 75 kreditů
Členové 2. aliance 45 kreditů
Členové 3. aliance 25 kreditů


Každý hráč může získat nanejvýš jednu odměnu za umístění země v jednotlivcích a nanejvýš jednu odměnu za umístění země v top alianci. V případě, kdy jeden hráč obsadí například první a devátou pozici, odměna za devátou pozici propadá.

12.4 Kartičky

V žebříčcích jsou vidět tzv. kartičky. Dle nich se o dané zemi dá něco zjistit. Proto je dobré vědet, co která kartička značí. Karty lze skrýt pouze pokrokem Cenzura. Výjimkou jsou karty Přeběhlík a Embargo, které jsou vidět vždy, a dále kartičky Zkušená armáda, UFO pokrok a Hospodářská velmoc, kterou můžete v detailech země nastavit, zda se má zobrazovat či naopak má zůstat skrytá.

Kartička Popis
[Z] Zkušená armáda - 150k expů a více (lze skrýt)
[F] Fašismus (pokrok)
[S] Svatá válka (pokrok)
[G] Guerillové války - Alianční pokrok, jehož bonusy čerpá vláda Komunismus (alianční pokrok)
[B] Biocidní rakety (3 a více)
[L] EMP rakety (2 a více)
[N] Nukleární rakety (2 a více)
[R] Rozvědka (značí silnou rozvědku, ((rozloha+2000)/4)+1 = počet potřebných agentů)
[P] Pacifismus (pokrok)
[E] Fúzní elektrárny (pokrok)
[V] Vybombardovaný (35 % nezastavěného území a ruin, ale s rozlohou země minimálně 2.000 km2)
[D] Demonstrace (Nízká spokojenost – 75 % a méně)
[M] Mrakodrap – v zemi je budova vyšší než 500m (pokrok)
[$] Embargo (postih)
[H] Hospodářská velmoc (5 Embargo hlasů a více) (lze skrýt)
[?] Cenzura ukrývá informace, které vlastník nechce zobrazovat, včetně cenzury samotné (pokrok)
[U] Přeběhlík – oslabená síla armády na 24h, nelze skrýt ani cenzurou (postih)
[W] Země vlastní některý z UFO pokroků


12.5 Hodnosti

12.5.1 Obecně

Hodnost země je dána součtem nasbíraných zkušeností v aktuálním věku. Zkušenosti získáváte hlavně ve vojenských útocích. Tato hodnost se objeví v detailech vaší země (vidíte i přesný počet zkušeností) a v Žebříčku (vidíte pouze hodnost). Takto mohou silní bojovníci odstrašovat slabé a nezkušení obchodníci přitahovat agresi.

Hodnost se dá i skrýt a sice pokrokem Cenzura. Zkušenosti jdou i ztrácet, a to při Fake war.

Hodnost Od počtu zkušeností
1. Farmář 0
2. Rekrut 10 000
3. Velitel bunkrů 20 000
4. Průzkumník 40 000
5. Velitel tanků 80 000
6. Velitel mechů 150 000
7. Poručík letectva 250 000
8. Kapitán gardy 400 000
9. Major 600 000
10. Plukovník 850 000
11. Generál 1 150 000
12. Armádní generál 1 500 000
13. Kápo 1 950 000
14. Nepřítel populace 2 450 000

12.5.2 Veteránské bonusy

Za určitou dosaženou hodnost dostáváte tzv. Veteránské bonusy:

Při dosažení další hodnosti (veteránského bonusu) se předchozí veteránské bonusy neruší, zůstavají.


12.5.3 Zisky zkušeností

Zisk zkušeností je následující:


Rozvědka

Zvýšení nebezpečnosti je:

Příklad: Když má někdo 4 akce rozvědky a projde, bude mít zisk expů útočník 100 × (1 + 2) = 300, obránce pouze 30. Pokud by útočník neprošel, bude mít 30 zkušeností a obránce 300.


Zkušenosti armády


Rakety


12.5.4 Alianční hodnost

Alianční hodnost je jednou z podmínek pro získání Aliančních pokroků. Společná alianční hodnost se počítá jako průměr získaných zkušeností každé země v alianci. Může se tedy stát, že desetičlenná aliance, kde je devět zemí H10 a jedna H9, bude mít alianční hodnost 9 (zkráceně AH9). Případně i v desetičlenné alianci, kde má jedna země H10 a devět zemí H9, může mít aliance AH10.12.6 Medaile

12.6.1 Obecně

Medaile (aktuálně formou tabulek) slouží jako určitá forma ocenění a motivace pro všechny hráče webgame. Aktualizují se po odehrání 1 kola a veškeré vaše medaile se pak zobrazují v menu {Detaily} → {Medaile}, medaile ostatních hráčů naleznete na jejich profilu (ale se zpožděním 1 věku, aby nedocházelo k prozrazování detailů dané země - informace o generálech, pokrocích, stavu armády), který musí mít založený. O získání medaile se dozvíte v konkrétním kole, ve kterém na danou úroveň medaile dosáhnete a to formou výpisu v podobě události. Například:

Blahopřejeme! Získali jste novou medaili za 1. úroveň v kategorii Počet stíhaček.

Některé úrovně medailí jsou neveřejné a hráči si je musí odhalit sami, je to tak z důvodu motivace k zisku další úrovně.


12.6.2 Přehled medailí

Ekonomické medaile

Název medaile/Úroveň 1.úroveň 2.úroveň 3.úroveň 4.úroveň 5.úroveň
Prestiž 600 000 1 200 000 3 600 000 ??? ???
Rozloha 5 000 km 10 000 km 20 000 km ??? km ??? km
Produkce peněz za kolo 250 000 $ 500 000 $ 1 000 000 $ ??? $ ??? $
Produkce jídla za kolo 15 000 t 30 000 t 60 000 t ??? t ??? t
Produkce energie za kolo 20 000 MWh 40 000 MWh 80 000 MWh ??? MWh ??? MWh
Produkce technologií za kolo 500 1 000 2 000 ??? ???
Produkce vojáků za kolo 1 000 3 000 6 000 ??? ???
Produkce dílů jednotek za kolo 10 000 25 000 50 000 ??? ???
Počet vojáků 300 000 1 000 000 2 000 000 ??? ???
Počet tanků 15 000 75 000 200 000 ??? ???
Počet stíhaček 15 000 100 000 250 000 ??? ???
Počet bunkrů 15 000 100 000 250 000 ??? ???
Počet mechů 100 000 400 000 800 000 ??? ???
Počet agentů 2 000 5 000 15 000 ??? ???
Počet konvenčních raket 5 10 20 ??? ???
Počet biocidních raket 3 6 12 ??? ???
Počet EMP raket 1 3 6 ??? ???
Počet nukleárních raket 1 3 7 ??? ???
Počet obyvatel 1 000 000 5 000 000 10 000 000 ??? ???

Vojenské medaile

Název medaile/Úroveň 1.úroveň 2.úroveň 3.úroveň 4.úroveň 5.úroveň
Zkušenosti armády 75 000 100 000 150 000 ??? ???
Zkušenosti země 850 000 1 000 000 1 500 000 ??? ???
Zkušenosti generála 250 000 500 000 1 000 000 ??? ???
Úrovně generála 1 2 3 ??? ???
Dobyvačný útok - útočník 3 000 5 000 10 000 ??? ???
Loupeživý útok - útočník 3 000 5 000 10 000 ??? ???
Partyzánský útok - útočník 3 000 6 000 10 000 ??? ???
Zaútočit na týl - útočník 3 000 6 000 10 000 ??? ???
Taktický nálet - útočník 3 000 5 000 10 000 ??? ???
Vniknutí do bunkrů - útočník 3 000 5 000 10 000 ??? ???
Noční tažení - útočník 5 000 10 000 17 000 ??? ???
Dobyvačný útok - obránce 3 000 5 000 10 000 ??? ???
Loupeživý útok - obránce 3 000 5 000 10 000 ??? ???
Partyzánský útok - obránce 3 000 6 000 10 000 ??? ???
Zaútočit na týl - obránce 3 000 6 000 10 000 ??? ???
Taktický nálet - obránce 3 000 5 000 10 000 ??? ???
Vniknutí do bunkrů - obránce 3 000 5 000 10 000 ??? ???
Noční tažení - obránce 5 000 10 000 17 000 ??? ???

Ostatní medaile

Název medaile/Úroveň 1.úroveň 2.úroveň 3.úroveň 4.úroveň 5.úroveň
Fúzní elektrárny 5 ??? ??? ??? ???
Nejvyšší budova světa 5 ??? ??? ??? ???
Vojenská akademie 5 ??? ??? ??? ???
Výroba raket 5 ??? ??? ??? ???
UFO pokroky 5 ??? ??? ??? ???
Celkový počet pokroků 5 ??? ??? ??? ???

Speciální medaile

Název medaile Popis
Doživotní Silver účet Hráč podpořil Webgame a získal tak úroveň doživotní Silver. Děkujeme.
Doživotní Gold účet Hráč podpořil Webgame a získal tak úroveň doživotní Gold. Děkujeme.