8 Události, UFO a katastrofy

Hru také v mnoha aspektech ovlivňují náhody. Ať už jde o příchod generála, úspěšnost rozvědky či objevení mimozemšťanů. Tyto náhody se nedají nijak ovlivnit, dá se pouze zvýšit pravděpodobnost jejich příchodu.

8.1 Události

Objevují se během odehrávání kol a jsou zcela závislé na vaší zemi. Celkem je 15 událostí. Rozsah (velikost) události je ovlivněn parametry vaší země (např. čím máte více farem, elektráren, zkušeností armády apod.).

Tyto události se zobrazují ve hře zeleným písmem (pokud jsou kladné), žlutým (neutrální) a nebo červeným (jsou-li záporné) při odehrávce kol. Pro lepší ilustraci uvedu jeden případ události. Tuto událost budou mít častěji země se spokojeností 110 %, než státy se spokojeností 85 %. Co tuto a mnohé další události přesně ovlivňuje musí ale každý hráč objevit sám.

Událost: Zvýšená porodnost. Obyvatelé si malují svou budoucnost růžově a nebojí se založit rodinný život: +25181 obyvatel.8.2 UFO

8.2.1 Obecně

Objevená mimozemská civilizace (UFO) vás může naučit mnohé, co na Zemi ještě neumíte. Takto můžete získat pokrok, který byste jinak nemohli vynaleznout nebo některý jednorázový bonus.

UFO nelze objevit dříve, než odehrajete prvních 480 kol. Každá další možnost je vždy za dalších 96 kol. Za každý věk můžeme objevit mimozemskou civilizaci i vícekrát. To se ovšem stává zřídka. V menu {Technologie} → {Mimozemské civilizace} se zobrazuje ukazatel, kolik kol zbývá do dalšího pokusu o kontaktování mimozemské civilizace. Dar od civilizace můžete také odmítnout nebo s jeho výběrem počkat. Pokud však s výběrem počkáte, další UFO můžete objevit, ale bude automaticky odmítnuto.

Pravděpodobnost objevu UFO lze ovlivnit zejména počtem technologií Výzkum vesmíru a počtem vojenských základen. Další možností, jak rapidně zvýšit šance na objevení, je pokrok Měsíční základna. To, jakou máte šanci, vidíte v menu {Technologie} → {Mimozemské civilizace} (zde také dar od UFO vybíráte).

Větší šanci budete mít při dlouhodobém vlastnění zmíněných aspektů, než při jednorázovém nákupu, stavbě apod.

Také pokud odmítnete nabídku, zvýší se vám prozkoumanost jednorázově o 10 %.

Prozkoumanost vesmíru roste i nad 100 % a díky tomu se i při 100% prozkoumanosti dále zvyšuje šance na nalezení. V menu {Technologie} → {Mimozemské civilizace} sice můžeme vidět maximálně 100 % prozkoumaného vesmíru, v detailech aliance lze však spatřit skutečnou hodnotu.


8.2.2. Nabídky

Nabídka od mimozemšťanů je pestrá. Vždy máte na výběr ze tří darů/pokroků (uvedených níže) a poslední nabídkou (čtvrtou) je odmítnutí civilizace. Pokud si vyberete jeden z darů/pokroků, klesne prozkoumanost vesmíru o 30 %. Mimozemské pokroky se mohou v nabídce objevit pouze těm, kteří mají už prozkoumáno alespoň 30 % vesmíru (ale ani toto 100% nezaručí příchod pokroku). Při setkání s UFO s prozkoumaností vesmíru nad 50 % bude v nabídce vždy alespoň jeden mimozemský pokrok.

Počet darů, které vám UFO při jeho nalezení nabídne, se odvíjí od prozkoumanosti vesmíru, čím více prozkoumaného vesmíru v okamžiku nalezení civilizace máte, tím více nabídek od něj dostanete k výběru:

Nejvýše můžete mít 8 nabídek, při 90% a vyšší prozkoumanosti počet nabídek dále neroste.

Každý mimozemský pokrok lze mít v zemi jen jednou. V případě, že vlastníte některý z mimozemských pokroků a objevíte další UFO, nebude nabídka daný pokrok obsahovat.


Dary:


Pokroky:8.3 Katastrofy

Pokud máte pokrok Geneticky modifikované rostliny, může se stát, že v některých farmách dojde ke genetické katastrofě. To má za následek jednorázové zničení několika procent rozlohy, vojáků, obyvatel a ztrátu spokojenosti. Pravděpodobnost, že ke katastrofě dojde, ovlivňuje množství farem ku rozloze země. Šanci na vzniknutí genetické katastrofy zmenšuje generál Farmář.

Pokud máte pokrok Jaderné elektrárny, může se stát, že dojde k jaderné katastrofě. To má za následek jednorázové zničení několika procent rozlohy, vojáků, obyvatel a ztrátu spokojenosti. Pravděpodobnost, že ke katastrofě dojde, ovlivňuje množství elektráren ku vaší rozloze. Při vynalezení Fúzních elektráren už katastrofa nehrozí.