13 WG Plus


Přidávaním různých vylepšení a změn se zvedají i nároky na výkonnost serveru, a proto jsou potřeba investice, aby si mohli hráči zahrát lépe a s vetším pohodlím.

Z toho důvodu hra Webgame nabízí možnost dobrovolných peněžních příspěvků. Za tento příspěvek hráč po určitou dobu získává jisté výhody (nekupuje se služba!) zpříjemňující a zjednodušující hru. V žádném případě se nejedná o placení provozu apod. (hra je neplacená = zdarma), neboť by to narušilo komunitu i ducha hry. Tyto příspěvky jsou nevratné.

13.1 Placené účty

Speciální možnosti ve hře se aktivují v sekci WG Plus, která je přístupná přímým proklikem z Pracovny v horním menu. V této sekci si lze výhody aktivovat buď jednotlivě (není nutné si aktivovat celý balíček) a nebo ve formě balíčku - Gold nebo Platinum. Tyto výhody se aktivují okamžitě.

Pokud je aliance, ve které je alespoň 50 % hráčů Silver/Gold/Platinum, stává se tato aliance Silver/Gold/Platinum a získává tím drobné výhody. Tyto výhody se aktivují jednou za hodinu.

Jelikož hráč, který přispěje na vývoj Webgame, to myslí se hrou vážně, berou se jeho přestupky ve hře s jistou shovívavostí. Proto k odsouzení za přestupek se musí shodnout dva antimulti (nejen jeden) a případně i soudce. Za první prohřešek je možné obdržet podmínku s nápravou do původního stavu nebo flastr (pokud je prohřešek malý). Hráči s podmínkou jsou pod větším dohledem. Při dalším přestupku se neberou ohledy.


13.1.1 Silver hráč

Tento speciální typ účtu nelze zakoupit. Jedné se o pozůstatek z dřívější doby, kdy bylo možné zakoupit Gold či Silver účet s neomezenou platností. Všechny tyto doživotní účty byly zmigrovány do Silver účtu a obsahují všechny tehdejší výhody Gold hráče s výjimkou zobrazování reklam.

Pokud vlastníte Silver účet, zakoupením vyššího účtu (Gold či Platinum) o něj trvale příjdete!


13.1.2 Silver aliance

Nelze vybírat z alianční pokladny peníze, které tam vložila země v protekci.


13.1.3 Gold hráč

Pokud vlastníte Silver účet, zakoupením Gold účtu o něj trvale příjdete!


13.1.4 Gold aliance

Má veškeré výhody, které obsahuje Silver aliance a zároveň níže uvedené výhody:


13.1.5 Platinum hráč

Má veškeré výhody, které obsahuje Gold hráč a zároveň níže uvedené výhody:

Pokud vlastníte Silver účet, zakoupením Platinum účtu o něj trvale příjdete!


13.1.6 Platinum aliance

Má veškeré výhody, které má Silver/Gold aliance a zároveň níže uvedené výhody


13.1.7 Aktivace výhod

Pokud není uvedeno jinak, platí aktivované výhody pro jednu zem na jeden věk (mezihru).

Pokud vlastníte Silver účet, zakoupením Gold či Platinum účtu o něj trvale příjdete!


Nabídka Popis Kreditů Nákup Free účet
0 kreditů
Gold účet
100 kreditů
Platinum účet
150 kreditů
Automatické dokupování zboží Pokud hráči chybí energie nebo jídlo a má peníze, chybějící část se dokoupí na Světovém trhu. Pokud hráč peníze nemá, koupí se energie a jídlo za 50$ a prodají se vojáci po 85$. 30 Koupit [X] [V] [V]
Rozšířená horní infolišta Rozšíření horní lišty o informace jako je počet jednotek, počet uložených a odehraných kol, spokojenost, připravenost atd. 10 Koupit [X] [V] [V]
Rozšířené vyhledávání zemí Možnost vyhledat zem podle mnoha zadaných kriterií jako třeba rozloha, hodnost, sesvačenost, prestiž a mnoha dalších vlastností země. Stejný filtr užívají i GOLD hráči. 10 Koupit [X] [V] [V]
Rozšířené vyhledávání aliancí + filtr na počet válek Možnost vyhledat alianci podle mnoha zadaných kriterií jako je celková rozloha, celková prestiž, průměrná prestiž, počet členů, počet válek a možnost omezit filtr pouze na aliance, kterým lze vyhlásit válku. Stejný filtr užívají i GOLD hráči. 10 Koupit [X] [V] [V]
Žádné reklamy Nebudou se vám zobrazovat žádné případné reklamy. 20 Koupit [X] [V] [V]
Čtvrtá země Hráč může odehrávat až čtyři země z jednoho účtu najednou! Přepíná se mezi nimi rychle v levém menu. Aby tito hráči neměli výhodu, jsou svázáni jistými pravidly. 40 Koupit [X] [X] [V]
Filtr na Přeběhlíka [U] GOLD filtr + rozšíření o možnost vyhledávat Přeběhlíky. 30 Koupit [X] [V] [V]
GOLD půjčka + Simultánní půjčka Země si může půjčit malý finanční obnos od Světové banky a navíc v případě, že splatil min. 50 % první půjčky může využít simultánní půjčku. 10 Koupit [X] [V] [V]
Inteligentní WG tabulky Odhad bonusu obránce, výpočet "mrtvé prestiže" podle vašich infiltrací, simulátor technologií či doporučení prodejní ceny určitých komodit a spousta dalších nástrojů pro zjednodušení hry. 20 Koupit [X] [V] [V]
Restart protekce Nepovedla se vám protekce dle vašich představ? S touto výhodou lze protekci několikrát zopakovat dokud z ní nevystoupíte. 5 Koupit [X] [V] [V]
Uložení protekce Nebaví vás každý věk odehrávat protekci? Po odehrání vaší první protekce si můžete uložit stav země a v dalších věcích jej používat. Nesmíte jen obdržet hospodářskou pomoc, vzít si půjčku nebo obdržet příspěvek z alianční pokladny. V tom případě uložit protekce nelze. 5 Koupit [X] [V] [V]
Načtení protekce ostatních členů aliance a protekce parťáka Umožní načíst uloženou protekci všech spoluhráčů v alianci a také protekce parťáka. 20 Koupit [X] [V] [V]
Dynamická horní infolišta + GOLD lišta Horní infolišta a Světový trh se automaticky aktualizují bez potřeby obnovovat stránku. 20 Koupit [X] [V] [V]
Přejmenování země Umožní jednorázovou změnu názvu země. Nový název může být také přidán do registru názvů zemí. 20 Koupit [X] [X] [X]
Úprava rotace generálů Umožní jednorázově vybrat až 3 generály, avšak maximálně dva jednoho druhu, které si nepřejete aby do země přišly. Funkce lze kdykoliv v průběhu věku vypnout, ale nelze již aktivovat znovu! Dále si hráč může zvolit libovolný počet generálů, kteří se mají automaticky po příchodu do země propustit. Nastavení naleznete v menu {Válka} → {Generálové}. 50 Koupit [X] [X] [V]
Vlastní ocásek za názvem země Umožní si nastavit vlastní ocásek za název země. Hráč si může zvolit barvu a i text, případně jiné znaky. Maximální počet znaků je 20. Ocásek se dá nastavit pro všechny země a nebo zakoupit pro každou zemi zvlášť. Ocásek se zaktivuje v okamžiku, kdy jej administrátor hry schválí. 30 Koupit [X] [X] [X]
Aktivovat
GOLD
Aktivovat
PLATINUM


13.2 Jak poslat příspěvek

Postup k zakoupení kreditů je popsán přímo ve hře.13.3 Kredity

Po příchodu peněžního příspěvku na účet (což může trvat několik dní a může se zdržet hlavně díky bankám) Webgame vám budou připsány kredity (určí se podle čísla hráče = variabilního symbolu). Za tyto kredity se můžete stát každý věk Gold/Platinum hráčem. Nové výhody se hráčům a aliancím připisují téměř okamžitě.

Co získáte za kolik kreditů:

Balíček Na 1 věk
Gold 100 kreditů
Platinum 150 kreditů

Česko: 1Kč = 1 kredit, Slovensko: 1 Euro = 25 kreditů

Kredity je možné také darovat. Je tedy možné posílat příspěvky za více hráčů najednou. Jednoduše uvedete variabilní symbol jen jednoho hráče. Ten obdrží všechny kredity. Díky možnosti darování pošle příslušný počet kreditů i ostatním hráčům. Ti za ně mohou získat také získat herní výhody.

Pokud je hráč za podvádění zablokován, nemůže využívat výhody, které mu tak propadnou (pro smazání musí udělat opravdu velký přestupek proti pravidlům a nebo pokud má podmínku, tak udělat i přestupek, který by stačil normálnímu hráči na smazání).

Účet hráče je nepřenosný stejně jako výhody na něj vázané. Pokud hráč založí jiný účet, výhody na něm mít nebude.

Dotazy na platby a fungování systému posílejte administrátorovi (země #1).


13.3.1 Typy kreditů

Existují 3 druhů kreditů, nepřevoditelné, převoditelné a peněžní, které se od sebe liší některými parametry. Nepřevoditelné jsou kredity, které lze použít pouze pro vlastní potřebu. Převoditelné můžeme převést 1x jinému hráči, ten je pak dostane jako nepřevoditelné kredity. Tyto dva typy lze získat jako odměnu, např. za výhru věku, odměnu v mezihře apod. Zakoupené kredity se připíší jako peněžní. Při převodu na jiného hráče je dotyčný dostane opět jako peněžní kredity.

Trvání kreditů na vašem účtě není doživotní. Všechny typy kreditů mají určitou expirační dobu, během které je musíte použít. Při převodu kreditů jinému hráči se mu začne počítat doba expirace od znovu.

Typ kreditu Expirace
Nepřevoditelné 6 měsíců
Převoditelné 6 měsíců
Peněžní 1 rok