2 Systém hry, důležitá pravidla, cíle autorů

2.1 Systém hry

Webgame je online realtime hra z budoucnosti.

Základní princip hry je asi takovýto: přes Internet odehráváte svoji zemi, spolupracujete se svými spojenci, snažíte se poškodit své nepřátele a to vše se odehrává v reálném čase (jakákoliv vaše operace se okamžitě projeví).

Cílem hry je bavit se, což je ostatně hlavní cíl snad každé dobré hry. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, a hrát fair play.

V důležitých pravidlech se můžete seznámit s tím, co je pokládáno za takové prohřešky, za které vám může být dočasně nebo trvale zamezen přístup do hry.2.2 Důležitá pravidla

Hlavním cílem Webgame je, aby se hráči pobavili při hraní, měření sil a komunikaci s jinými hráči. Proto zde platí jisté základní podmínky a pravidla. Jejich dodržování hlídají a nedodržování postihují moderátoři, antimulti, soudce, viceadmin a admin.

REGISTRACE:


2.2.1 Pravidla

(1) Využití více registrací jedním hráčem
Je zakázáno založení více než jednoho účtu stejným hráčem během jednoho věku. Je to nejzávažnější přestupek ve hře a takový hráč se nazývá mulťák. Trestem za mulťáctví je smazání všech zúčastněných účtů a trvalá blokace přístupu ke hře z těchto účtů.
Dále je zakázáno jakékoliv přihlášení do cizí země, i za předpokladu, že to majitel země povolil → NIKDY. Trestem za přihlášení do cizí země je smazání účtů oběma hráčům. Budete-li chtít odehrát za svého kolegu, pak je jedinou možností udělat z něj parťáka (za věk můžete mít jen jednoho parťáka).
Takže nedoporučujeme mulťačit ani poskytovat login a heslo ke svému účtu cizí osobě. Můžete tím přijít o několikatýdenní práci, kterou věnujete rozvoji své země!
Stejně tak nepoužívejte tzv. anonymizéry (aplikace měnící vaši adresu IP). Osoby využívající anonymizér se vystavují velmi vysokému riziku smazání s minimální možností reklamace. Můžete tím přijít o několikatýdenní práci, kterou věnujete rozvoji své země. Také se doporučuje volit heslo těžce uhodnutelné cizí osobou. Jsou časté případy, kdy se vám někdo dostane do země jen proto, že jste měli heslo stejné jako přihlašovací jméno apod. V takovém případě se nelze dožadovat žádné náhrady za škody způsobené špatně zvoleným heslem. Chování více hráčů na jednom PC stejným způsobem, jako se chová mulťák, bude považováno za odehrávání mulťákem a tyto země budou smazány.
Pokud se stane, že hráč má více účtů, musí to neprodleně nahlásit na {Anti-Multi} → {Teplej bonz}, kde napíše čeho se dopustil a kterou zemi si chce ponechat (samozřejmě je to pak věcí AM a jejich šetření, při jakékoli pomoci druhé zemi budou všechny hráčovy účty smazány bez diskuse).


(2) Pravidla pro Silver/Gold/Platinum hráče a hráče odehrávající 2 a více zemí
Omezení u těchto hráčů je dáno faktem, že tito hráči mají možnost odehrávat 2 (resp. až 4) země. Proto takový hráč nesmí žádný způsobem napadat svou další zemí ty země, které s jeho aliancí mají válku (pokud jeho další země nemá také vyhlášenou válku). Aliance, ve které má hráč svou zem, nesmí vyhlásit válku alianci, ve které má svou další zem. Zároveň ani nesmí být do aliance přijat nový člen v případě, že by se dostal do rozporu s tímto pravidlem.
Silver/Gold/Platinum hráči přispěli zakoupením prémiového účtu k rozvoji WG. Proto to se hrou myslí vážně a neprovádějí tolik "blbostí". Z toho důvodu se na vymazání země musí shodnout 2 antimulti, ne jen jeden člověk. Jejich první vážný prohřešek se dá řešit smazáním do konce věku, opakovaný přestupek pak povede ke smazání navždy.
Tato (tzv. Gold pravidla) jsou hlídána systémem. Proto akce, které vám systém dovolí, nejsou porušením pravidla 2.


(3) Zneužívání chyb ve hře
Pokud odhalíte nějakou chybu, nebo vám ji někdo sdělí, je vaší povinností o ní neprodleně informovat administrátory na chybovém fóru (v opodstatněných důvodech poštou). Chybou se rozumí nestandardní či nečekané chování hry, přičemž k porovnávání slouží Help, Novinky a zprávy v Pracovně. Pokud nenahlásíte a zneužijete chybu ve svůj prospěch, vystavujete se smazání země.


(4) Nevhodné názvy zemí/účtů, zahlcování pošty, vulgarismy, vydírání a neuposlechnutí administrátorů
Není dovoleno umisťovat vulgarismy, hrubé urážky, porno, reklamy či jiné nevhodnosti veřejně (např. ve vyhlašování válek, v názvu aliance, v názorech na alianci, v odkazech na alianční stránky, v názvu země apod.). Není povoleno ani částečně zcenzurované slovo nebo zkratka, dokud je jasný význam slova nebo jej lze domyslet. Spam, reklamy a jiné nevhodnosti je zakázáno používat i v poště mezi hráči. V poště adresované adminům jsou zakázány navíc také vulgarismy a hrubé urážky. Též není povoleno zatěžovat nápovědy (nebo jiné adminy) zbytečnými dotazy, na které hráč dobře zná odpověď. Nevhodné názvy hráčů (účtů) jsou rovnou mazány.
Trestem za nevhodný názor, vyhlášení, alianční zprávu či popis je flastr pro vedení aliance. Proto dobře volte své zástupce! Zároveň v případě nevhodných názvů zemí, hráče, popisu aliance, alianční zprávy, názoru, profilu, aliančních stránek, názvu aliance apod. bude brán v potaz vždy nejhorší možný význam.


(5) Používat jakékoliv automatické scripty, jak statické tak i aktivní.
Není dovoleno používat aplikace, které umožňují získat neoprávněnou výhodu oproti ostatním hráčům (automatické skripty, autorefresh apod.).


(6) Pokoušet se o neohlášený průnik na server WG a jeho scanovaní
Jsou zakázány jakékoliv pokusy o průnik na server, scanování a útoky způsobující přetěžování serveru. Tyto pokusy poškozují hru i hráče, a proto jsou trestány blokací dané IP adresy.


(7) Jiné chování, které podle administrátorů ohrožuje hráče nebo hru
Jako nevhodné chování se považuje takové počínání, kdy hráč získá výhodu nad jinými nemorálním způsobem či porušením běžných pravidel fair play. Následují příklady nejčastějších prohřešků, které ale zdaleka nejsou kompletním a přesným výčtem.

(8) Chování na veřejných a speciálních fórech
Veřejná fóra slouží především ke komunikaci hráčů, dotazům apod. Pokud váš příspěvek bude posouzen jako nevhodný nebo jím dané fórum budete zahlcovat (psát opakovaně), bude vám udělen trest mlčenlivosti (bobr) na 24h (ve vážnějším případě na 48h, do konce věku nebo až do odvolání) na veřejných a speciálních fórech. Za 3 bobry udělené během jednoho týdne, nebo za 5 v jednom věku, bude udělen flastr za nevhodné chování na veřejných a speciálních fórech. Za šestého bobříka v jednom věku bude udělen velký flastr a zároveň bobřík mlčení do konce aktuálního věku (po celý zbytek věku tedy nebude možné psát na fóra, pouze na alianční). Pokud tento celověkový bobřík a flastr ulovíte již podruhé za dobu vašeho hraní, budete smazání do konce věku. Pokud se tak stane třikrát, budete smazáni navždy. Za větší prohřešky (hrubé urážení členů WG týmu, tapetování fór, škodlivé odkazy, apod.) nebude udělen jen bobr, ale rovnou některý vyšší trest. Rovněž se nesnažte obcházet bobra (např. přes parťákovu zemi), dbejte organizačních pokynů nápověd na dotazovém fóru a pokynů napsaných na nástěnkách fór. Ty často upřesňují, co je či není povoleno.


Jakékoliv uvedené příklady v bodech 1-8 jsou pouze příklady a nezahrnují všechny možnosti, které mohou nastat.


2.2.2 Dodatky

Za kterýkoliv z výše uvedených přestupků můžete být administrátory napomenuti, zaflastrováni, smazáni na 1 věk nebo trvale. V opravdu ojedinělých případech zvlášť hrubého porušení pravidel pak může dojít k blokaci vaši IP adresy. Administrátoři hry si také vyhrazují právo řešit porušení pravidel i po skončení věku.

Svou komunikaci s administrátory prosím směrujte správně. Zprávy rovněž neurgujte, ztěžujete adminům práci.
Pokud myslíte, že někdo porušuje pravidla, nepište adminům do pošty svá podezření. Pošlete to na Teplej bonz (důvod podezření a čísla zemí, o které se jedná). Psaním do pošty nic neurychlíte, admini tyto zprávy neřeší.
Pokud píšete poštu přímo administrátorům, podívejte se, kdo má daný problém v popisu práce.
Porušení dohodnutých pravidel mezi hráči v rámci vyhlášené války administrátoři NEŘEŠÍ.
O radu ohledně pravidel směřujte po přečtení Manuálu na Dotazy nebo hráčům Nápovědám.
Oznámení chyb dávejte na chybové fórum.


Flastr
Flastr je trest, který uděluje antimulti nebo soudce za prohřešek, který není na smazání. Můžete ho dostat např. za nadávání do pošty nebo za menší přestupky. Flastr znamená pro vaši zemi po určitý počet kol postih -20 % na sílu armády a veškerou produkci.


Bobřík mlčení
Bobřík mlčení je trest, který uděluje moderátor, výjimečně antimulti za nevhodné chování na nealiančním fóru. Bobr znamená pro vaši zemi to, že nebudete moci psát na žádné fórum krom aliančního. Platí na 24 hodin, výjimečně na 48 hodin nebo do odvolání.
Jako nevhodné chování se považují sprosté výrazy, nadávky, rasistické a sprosté vtipy či další rasistické narážky, národnostní nesnášenlivost ale i hádky typu sparťan x slavista, nacionalista x anarchista, offtopic (tedy příspěvky patřící na jiné fórum než jste napsali), neplacená inzerce (výjimku tvoří inzerce v rámci Webgame, například humanitární pomoc /hospodářská pomoc/spojenectví atd.).
Další kapitolou chování se na veřejných a speciálních fórech je zacházení s odkazy. Povolené jsou odkazy na serveru Webgame nepoškozující hráče a odkazy na screeny na dotazovém a chybovém fóru, popřípadě v komentářích u WG novin a historie. Za uveřejňování odkazů jiného typu dostanete trest, a to od bobříka mlčení až po výmaz dle závažnosti.
Všeobecné znení pravidel pro fóra online hry Webgame.cz a pro komentáře u WG novin a WG historie se nacházejí na nástěnce Světového fóra.


2.2.3 Upozornění

Hra může způsobit mírnou psychickou závislost. Pokud patříte mezi osoby náchylné, doporučujeme jinou zábavu.
Neexistuje neválečný stát, napadnout vás může teoreticky každý. Útoky na vás a s nimi spojené ztráty mohou znehodnotit velkou část vašeho času, který jste věnovali rozvoji území, a to zvláště ve válkách. Pokud nejste na tuto možnost psychicky připraveni, raději nehrajte.

Taktéž pro vedení války nejsou stanovena žádná pravidla, záleží jen na vašem diplomatickém umění, ale je jen vaší věcí, co si dohodnete s protivníkem. Nelze se dovolávat porušení vašich dohod u adminů.

Autoři dělají, co mohou, ale nelze garantovat dostupnost ani stoprocentní bezchybnost hry, stejně tak rychlost odezvy.


2.2.4 Antimulti: Kontrola dodržování pravidel

Veškerá činnost administrátorů ve funkci Antimulti se striktně zaměřuje na dodržování pravidel on-line hry Webgame v zájmu slušných hráčů. Normálně hrající hráči se tedy nemusí obávat žádného postihu, pokud se budou držet pravidel Webgame.
Proto vám velmi doporučujeme si tato pravidla důkladně přečíst. Na pozdější omluvy, že jste pravidla nečetli, nebude brán nejmenší zřetel.
Přesto se může stát, že hráč, který tato pravidla porušil si svou chybu uvědomuje a je ochoten ji spolu s administrátory řešit.

Postup při porušení pravidla (1) Využití více registrací jedním hráčem
Dotyčný hráč sám musí kontaktovat některého z antimulti a předat kompletní seznam všech účtů a zemí, které si vytvořil. Toto jednání bude bráno jako upřímná lítost nad jeho jednáním. Pokud ale byly ostatní účty použity k ničení protivníků, přeposílání technologií, jednotek nebo jiným způsobem k vylepšení hlavní země, budou smazány všechny účty.
Pokud antimulti ale naleznou více účtů jednoho hráče sami, pak žádné jednání nepřichází v úvahu.
Jestliže si hráč, který si založil více účtů, smaže všechny země, které k těmto účtům patří a ponechá si pouze jeden účet s příslušnými zeměmi, je povinen takovouto skutečnost ohlásit antimulti, který jeho zbylé účty navždy uzavře. Neoznámí-li to a jeho účtu jsou nalezeny, pak antimulti automaticky uzavřou všechny jeho účty.


2.2.5 Postup při reklamaci zakázaného účtu a neoprávněného flastru

Pokud se domníváte, že vám byl váš hrací účet vymazán neprávem, postupujte dle následujících řádků. Při reklamaci nepoužívejte sprostá slova, lži apod. Soudce nereklamuje případy, jako jsou chyby hry, výmazy v některém předchozím věku či udělení bobříka mlčení.2.3. Cíle autorů

Autorský tým Webgame se snaží o vytvoření hry, která bude co nejpoutavější a co nejvíce hratelná pro zúčastněné hráče. Tento hlavní cíl lze rozložit do několika rovin, v nichž se ovšem promítá spousta protichůdných faktorů:


Systém hry, hratelnost - naprosto samozřejmým cílem je to, aby systém hry byl co nejpovedenější a zároveň snadno pochopitelný.

Potírání mulťáctví - antimulti budou bez milosti mazat lidi, kteří se snaží podvádět a zkazit hru jiným poctivým hráčům.

Odstraňování děr v pravidlech a hře - včetně znemožnění hry těm, kteří podobných děr budou dlouhodobě úmyslně zneužívat.

Stanovení rozumných mantinelů ve hře - které budou na jednu stranu podporovat války, na druhou stranu nebudou umožňovat absolutní bezdůvodnou destrukci.