12 Žebříčky a hodnosti

12.1 Prestiž zemí

Prestiž je hodnocením země. Je to ukazatel toho, jak je zem silná (ať už vojensky či hospodářsky). Prestiž země je součtem bodů za jednotky, rakety, rozlohu, budovy, ruiny, technologie a zboží. Do prestiže se počítají i věci na trhu do doby, než se prodají. Ostatní faktory jako pokroky, generálové, zkušenosti armády, hodnost apod. neovlivňují velikost prestiže a proto se může země zdát slabší, než opravdu je. Prestiž aliance je potom součtem prestiží jejích členů. To, kolik dostáváte prestiže a za co uvádí tabulka:

 

Jednotka Prestiž
Voják 1
Tank 5
Stíhačka 3,5
Bunkr 3,5
Mech 2,7
Agent 15
Raketa 500
Jednotka Prestiž
1km2 15
Budova 5
Ruina 2
Technologie 1
1000$ 2
100t jídla 2
100MWh energie 2

 


12.2 Žebříčky a statistiky

Žebříček aliancí: Hlavním cílem hry je mít co nejvyšší počet zkušeností a proto jsou aliance v žebříčku seřazeny podle zkušeností. Aktualizuje se každých 10 minut.

Žebříček zemí: Funguje stejně jako žebříček aliancí s tím, že jsou v něm řazeny země. Zkušenosti na konci věku se promítnou do historického žebříčku hráčů. V žebříčku je možnost zobrazit prvních 40 zemí od každé vlády. Žebříček zemí se aktualizuje s každou změnou.

Statistiky: Zobrazují průměrné a nejvyšší hodnoty většiny vlastností zemí (anonymně). Do statistik jsou zahrnuty všechny země, které opustily protekci. Aktualizuje se každou 1 hodinu.

Rekordy: V přehledu rekordů vidíte jmenovitě 10 nejlepších zemí v atributech, jako je velikost území, počty zkušeností za jednotlivé útoky, rekordy v počtu vysabotovaných jednotek, rekordy v počtu dobytého území, rekordy v počtu vybombardovaných budov, nejzkušenější armádu, nejlepší generály a podobně, rekordy jsou podřízeny konceptu bojového WG. Aktualizují se jednou za hodinu.

Historické tabulky: Poměrně sledovaným aspektem je i historické pořadí, ve kterém si můžete prohlédnout jak si který hráč vede v historii hry. V současnosti se body přidělují tak, že hráč dostane za své umístění body, ty se dále ještě vynásobí číslem, které je určeno jeho řádovým umístěním (např. zda byl v první stovce, druhé stovce hráčů atd.). Poté se sečtou 3 nejlepší výsledky za posledních 10 věků a 2 nejlepší za celou dobu a tím se určí výsledné pořadí.

Konkrétně se to počítá následujícím způsobem:

Maximum, kterého hráč může dosáhnout je 50 000 bodů. Tento počet bodů dostane 1. hráč, ostatní pak dostávají přímo úměrně méně.
(např. ve věku vyšlo z protekce 25 000 hráčů, tzn. za každé místo dolů je o 2 body méně -> za 2.místo 49 998 bodů, 3.místo 49 996 bodů ...). Tento počet získaných bodů se vynásobí koeficientem dle tabulky.


Umístění
1
do 10
do 40
do 100
do 200
Koeficient
2
1,8
1,6
1,4
1,2Tzn. pokud budu první získám 50 000*2 bodů, tedy 100 000 bodů do celkového skóre, do kterého se počítají 3 nejlepší dosažené výsledky za posledních 10 věků a 2 nejlepší za celou dobu.

 

Duely: Můžete vyzvat libovolný počet zemí k duelu např. v prestiži, zkušenostech nasbíraných za věk apod. Cílová země ho musí přijmout. Poté můžete sledovat na grafu průběh tohoto duelu (jelikož se graf kreslí jednou denně, musíte počkat až bude dostatek dat pro vykreslení). Vyhlášené duely si může každý prohlížet. Duel může vyhlásit pouze silver/gold hráč, ale přijmout jej může kdokoli.

 


12.3 Kartičky

V žebříčcích sou vidět tzv. kartičky. Dle nich se o dané zemi dá něco zjistit. Proto je dobré vědet, co která kartička značí. Karty lze skrýt pouze pokrokem Cenzura. Výjímkou je karta Embargo, která jsou vidět vždy a dále kartička Zkušená armáda, kterou můžete v detailech země nastavit, zda se má zobrazovat či naopak má zůstat skrytá.

Kartička Popis
Zkušená armáda - 250k expů a více (lze skrýt) + ukrývá státní zřízení
Fašismus (pokrok)
Svatá válka (pokrok)
Biocidní rakety (3 a více)
EMP rakety (2 a více)
Nukleární rakety (2 a více)
Rozvědka (značí silnou rozvědku, ((rozloha+2000)/4)+1 = počet potřebných agentů)
Pacifismus (pokrok)
Fúzní elektrárna (pokrok)
Vybombardovaný (35% nezastavěného území a ruin, ale s rozlohou země min. 2000km2)
Demonstrace (Nízká spokojenost - 75% a méně)
Mrakodrap (pokrok)
Embargo (postih)
Hospodářská velmoc (5 Embargo hlasů a více) (lze skrýt)
Cenzura ukrývá informace, které vlastník nechce zobrazovat (pokrok)
Přeběhlík - oslabená síla armády na 24h, nelze skrýt ani cenzurou (postih)

 12.4 Hodnosti

12.5.1 Obecně

Hodnost země je dána součtem nasbíraných zkušeností v aktuálním věku. Zkušenosti získáváte hlavně ve vojenských útocích. Tato hodnost se objeví v detailech Vaší země (vidíte i přesný počet zkušeností) a vidíte jí jenom Vy a členové Vaší aliance.

Zkušenosti jdou i ztrácet a to při Fake war.

 

Hodnost Minimum bodů
na hodnost
1. Farmář
0
2. Rekrut
10 000
3. Velitel bunkrů
20 000
4. Průzkumník
40 000
5. Velitel tanků
80 000
6. Velitel mechů
150 000
7. Poručík letectva
250 000
8. Kapitán gardy
400 000
9. Major
600 000
10. Plukovník
850 000
11. Generál
1 100 000
12. Armádní generál
1 500 000
13. Kápo
2 200 000
14. Nepřítel populace
3 000 000
15. Ničitel populace
3 400 000
16. Nepřítel národů
3 900 000
17. Ničitel národů
4 500 000
18. Nepřítel světa
5 200 000
19. Ničitel světa
6 000 000
20. Nepřítel WG
7 000 000

12.4.2 Veteránské bonusy


Za určitou dosaženou hodnost dostáváte tzv. Veteránské bonusy:

Veteránské bonusy po dosažení další hodnosti, za tu předchozí zůstávají.

12.4.3 Zisky zkušeností

Zisk zkušeností je následující:

Rozvědka :
- zkušenosti získává obránce i útočník (pouze k hodnosti)
- získané zkušenosti = 100*(1+zvýšení nebezpečnosti)
- pokud je operace neúspěšná, tak získáváte jen 1/10
- zkušenosti za sabotážní akce rozvědky:

Z operace ve full war bude za zničení: 10 mechů=1 exp, 8 stíhaček=1 exp, 1 agent=5 exp, uspešná op. zničit rakety=800 exp

V Právě vyhlášené válce budou mít útočník i obránce o 1/2 méně než ve full war a mimo war o 1/4.

 

Zvýšení nebezpečnosti je:
           0 bodů za 30 až 10 akcí rozvědky
           1 bod za 9 až 5 akcí rozvědky
           2 body za 4 a méně akcí rozvědky

 

Příklad: Když má někdo 4 akce rozvědky a projde, bude mít zisk expů útočník 100*(1+2) = 300, obránce pouze 30. Pokud by útočník neprošel, bude mít 30 expů a obránce 300.


Zkušenosti armády:
- stejné jako při útočení/bránění armádou
- část zkušeností získáte při pomoci spojenci

Rakety:
- pokud je raketa zneškodněna protiraketovou obranou, pak napadený získává 300 zkušeností (pouze k hodnosti)
- za úspěšnou konvenční získáváte 100, za biocidní 200, za EMP 250 a za nukleární 300 zkušeností (pouze k hodnosti)