9 Trhy a obchodování

9.1 Domácí trh

 

Zboží Základní cena
Jídlo
25
Energie
25
Voják
135
Tank
800
Bunkr
600
Stíhačka
550
Mech
500
Agent
5000

 9.2 Světový trh

Na světovém trhu můžete nakoupit, kromě jednotek dostupných na domácím trhu (vyjma agentů, ty můžete kupovat jen na domácím trhu), také technologie. Každá země, která není v protekci může poslat zvolený počet zboží za zvolenou cenu. První se prodává nejlevnější zboží toho druhu, ostatní čekají na prodej ve frontě podle ceny. Pokud je cena shodná, přednost má dříve přijmuté zboží.

Pohyb cen jednotek, technologií i zboží za celý den můžete sledovat na grafech. Na světový trh jsou umístěny miliardy energie/jídla za 25 (které se budou každý noční/hodinový přepočet doplňovat)

 

Pravidla prodeje a nákupu na světovém trhu :9.3  Embargo

Pokud je na zemi uvaleno embargo, má srážku 15% ze zboží koupeného nebo poslaného na Světový trh. Domácí trh ovlivněn není. O embargu rozhodují hlasováním jen země OSN s pokrokem Mezinárodní spolupráce. Pokud uděláte revoluci a tím zničíte pokrok Mezinárodní spolupráce, nebudete už moci o embargu hlasovat. Když však opět tento pokrok vynaleznete, budete mít zpátky embargo body, které jste měli před jeho zničením. Embargem může být postihnuta každá země, která je méně prestižní, než ta hlasující. Země pod embargem jsou označeny tzv. kartičkou.

 

Získávání hlasů:

Jak často hlas země s pokrokem Mezinárodní spolupráce dostává závisí výrazně na její aktuální prestiži. Bývá to 300-4000 kol.

 

Hlasování pro embargo:

Země, která má hlasy, může hlasovat o jakékoliv méně prestižní zemi. Země může hlasovat PRO nebo PROTI uvalení embarga. Hlas PRO embargo spotřebuje 1 embargo-bod, hlas PROTI 2 embargo-body. O jedné zemi může rozhodovat libovolný počet členů OSN. (Jejich hlasy se sčítají a obě strany se mohou dlouho přebíjet).

Embargo platí, pokud je počet hlasů PRO větší, než počet hlasů PROTI a automatických hlasů postižené země. Postižená země má automaticky 1 hlas proti, a za každých odehraných 100 kol od začátku embarga další automatický 1 hlas (automatické se nepíšou v přehledu hlasů). Embargo skončí odehráním daného počtu kol.

Na nejjednodušší embargo tedy stačí 2 PRO : 0 PROTI. Svůj hlas může země kdykoliv stáhnout protože se například rozhodla jinak na základě vyjednávání. Hlas je zrušen, nestojí to žádné další embargo-body a může to zapříčinit konec embarga.