11 Pomoci, BN

11.1 Rozvojová země

Pokud je Vaše země slabá, můžete se prohlásit za rozvojovou. Získáte tím výhody, které by jí mohly pomoci dostat se nahoru.

 

Výhody rozvojových zemí:

 

Nevýhody rozvojových zemí:

 

Podmínky pro získání rozvojové země

 

Země přestává být rozvojovou zemí:

 


11.2 Humanitární pomoc

Humanitární pomoc můžete poslat rozvojové zemi, která má menší prestiž než Vy. Pomoc můžete poslat vždy po 24 hodinách, ale pouze pokud nejste rozvojová země. Po poskytnutí pomoci se spokojenost Vašich lidí zvedne o 5% až 15%.

Objem zboží je předem stanoven (roste s Vaší prestiží) a nemůžete ho měnit. Můžete vybrat jen to zboží, které máte na skladě. Lze poslat pouze jednu z komodit. Na výběr jsou peníze, jídlo, energie.

Humanitární pomoc nelze poslat zemi v protekci.

 

Odesílatel Příjemce Spokojenost
OSN OSN +15%
antiOSN antiOSN +15%
OSN antiOSN +5%
antiOSN OSN +5%
OSN, antiOSN - +15%
- OSN, antiOSN +15%
- - +15%

 


11.3 Hospodářská pomoc

Hospodářskou pomoc (max. 10% Vašeho zboží a jednotek) můžete poslat:

Hospodářskou pomoc lze poslat i pokud jste v protekci.

Posláním jednotek hospodářskou pomocí neklesají zkušenosti armády

 


11.4 Bezdůvodné ničení

Systém bezdůvodného ničení (BN) existuje jako ochrana slušných hráčů před mulťáky. Pracuje tak, že na danou zemi nemůžete dát více jak 5 ničivých útoků (ať úspěšných, či neúspěšných), pokud s ní neválčíte, není přebehlík, případně pokud neútočíte v rámci BN odvety. BN odvetou se rozumí odplata určité zemi a její alianci za útoky na Vás či Vaši alianci a platí pouze na 72 hodin od posledního útoku. BN odveta tedy nastává po útoku na Vás nebo Vaši alianci a při ní Vám systém BN nebrání v provedení více než 5 ničivých útoků.

Do ničivých útoků se počítá vyhlazovací útok, bombardování, nukleární, biocidní a EMP rakety a noční tažení. Do BN se počítají i sabotážní akce rozvědky. Toto omezení trvá po dobu 72 hodin (tzn. že nových 5 ničících útoku lze provést po uplynutí této doby).